tội trọng là gìTag: 

Những Thắc Mắc Xung Quanh Việc Xưng Tội

Những Thắc Mắc Xung Quanh Việc Xưng Tội

T6, 11 / 2017 12:53 Sáng
“CON CỨ VỀ ĐI, VÀ TỪ NAY ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA!” (Ga 8,1-11) 1. H. Xưng tội là gì? T. Xưng tội là thành tâm thú nhận các tội mình đã phạm với linh mục đại diện Chúa Kitô. 2. H....