T4, 12 / 2017 11:40 Sáng | Đức Tin Jesus

Hỏi 

Thưa cha. Con đã kết hôn một lần và làm lễ cưới trong nhà thờ rồi nhưng vì chưa tìm hiểu kỹ nên tụi con không tìm được tiếng nói chung và đã ly dị. Con gặp và quen anh sau này, và muốn tiến tới hôn nhân với nhau, con và anh ấy đều là hai người có đạo. Gia đình anh rất muốn làm lễ cưới ở nhà thờ vì anh ấy chưa lấy vợ lần nào. Con muốn tháo gỡ hôn phối với người đầu tiên. Vậy thưa cha, con phải nên làm thế nào? Và khi tháo gỡ xong, con có được cùng người mới làm lễ cưới ở nhà thờ hay không. Con xin cảm ơn.

Đáp:

Chị Trần Phi thân mến,

Trước tiên xin minh định lại cho chị một điểm cốt lõi của Giáo Huấn Giáo Hội về bí tích hôn nhân, đó là Giáo Hội chẳng có bất cứ một quyền hành nào để tháo gỡ hôn phối khi mà giao ước hôn phối được ký kết một cách hợp pháp và thành sự, ngay cả đối với hôn phối tự nhiên.

Tháo gỡ hôn nhân Công Giáo
Tháo gỡ hôn nhân Công Giáo

Giáo hội chỉ có quyền công bố hôn nhân bất hợp pháp và không thành sự cho một đôi hôn phối sau khi toà án hôn phối của Giáo Hội đã điều tra cẩn thận. Và khi Giáo hội công bố một đôi hôn phối kết hôn bất hợp pháp và không thành sự thi đôi bạn được tự do và có quyền tiến hành thiết lập một giao ước hôn nhân với người khác.

Trong trường hợp của chị thiết nghĩ việc kết hôn lần đầu của chị đã thành sự và hợp pháp bởi trước khi anh tiến hành hôn lễ, chắc anh chị phải trải qua một khoá học Giáo lý hôn nhân, vì đây là điều bắt buộc theo yêu cầu của Giáo hội. Có lẽ nào trong thời gian học Giáo lý anh chị lại không có cơ hội để tìm hiểu nhau hay sao? Và trước khi đăng ký học Giáo lý Hôn nhân chẳng lẽ anh chị lại không có thời gian để tỏ tình và tìm hiểu nhau hay sao?

Sau khi học Giáo lý hôn nhân xông, để anh chị có thể tổ chức hôn lễ chắc chắn cha sở nơi Nhà thờ anh chị cử hành giao ước hôn nhân phải tiến hành thủ tục điều tra và trong thủ tục đó có mục hỏi anh chị đã tìm hiểu nhau chưa, có hiểu biết về mục đích của hôn nhân không….? Và không biết anh chị đã trả lời thế nào mà  bây giờ lại cho là “chưa tìm hiểu kỹ”?

Ngoài ra thông thường còn phải rao hôn phối tới ba lần, cũng là một thời gian để anh chị tìm hiểu và đưa ra quyết định dứt khoát về việc kết hôn, hơn nữa trước khi anh chị cử hành việc kết hôn, một lần nữa vị chứng hôn hỏi anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do để kết hôn với nhau không, và chắc chắn anh chị đã tỏ bày ý muôn kết hôn với nhau một cách công khai với sự chứng kiến của vị đại diện Giáo Hội và hai người chứng.

Xét theo bình thường hiện tại chị đang bị ngăn trở không thể tiến tới hôn nhân với bất cứ ai khác một cách hợp pháp và thành sự được. Điều tôi chỉ có thể trả lời cho chị lúc này là chị hãy vào gặp cha sở nơi chị cư ngụ trình bày cho ngài biết hoàn cảnh của chị để ngài hướng dẫn chị phải làm gì.

Thân ái chào chị.