gỡ rối trong hôn nhân công giáoTag: 

Muốn tháo gỡ hôn phối với người chồng cũ?

Muốn tháo gỡ hôn phối với người chồng cũ?

T4, 12 / 2017 11:40 Sáng
Hỏi  Thưa cha. Con đã kết hôn một lần và làm lễ cưới trong nhà thờ rồi nhưng vì chưa tìm hiểu kỹ nên tụi con không tìm được tiếng nói chung và đã ly dị. Con gặp và quen anh sau này, và muốn tiến tới...