T5, 04 / 2018 4:20 Chiều | Đức Tin Jesus

Người chăm nom khi liệt giường liệt chiếu,

lúc bệnh hoạn, Người chữa cho lành (Tv 41, 4).

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, trong đời sống có biết bao bệnh nhân đang ngày đêm tìm mọi phương cách để chữa trị mà bệnh tình không hết. Xin cho các bệnh nhân biết chạy đến với Thánh Thể Chúa để được ơn bình an và chữa lành.

Lạy Chúa, bình thường, khi chúng con khỏe mạnh chúng con tuyên xưng tình yêu Chúa rất nhẹ nhàng. Nhưng nếu chẳng may chúng con có bệnh tật gì, thì thật khó để ca tụng tình yêu và Lòng thương xót Chúa.

Xin cho tất cả chúng con, dù khỏe mạnh, hay bệnh tật cũng luôn biết tín thác vào Chúa, siêng năng chạy đến với Thánh Thể Chúa, để qua đó, chính Chúa là vị Bác sĩ nhân lành không chỉ chữa trị phần xác mà quan trọng là biến đổi tâm hồn chúng con nên đổi mới. Amen.

LƯU Ý: Ai có ý cầu nguyện riêng thì bình luận bên dưới để mọi người cùng hiệp ý.