loi chua cho moi nguoiTag: 

Mỗi Ngày Một Câu Lời Chúa

Mỗi Ngày Một Câu Lời Chúa

T5, 04 / 2018 4:20 Chiều
Người chăm nom khi liệt giường liệt chiếu, lúc bệnh hoạn, Người chữa cho lành (Tv 41, 4). CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, trong đời sống có biết bao bệnh nhân đang ngày đêm tìm mọi phương cách để chữa...
Sống lời chúa với ba hình ảnh

Sống lời chúa với ba hình ảnh

T3, 12 / 2017 4:06 Chiều
Năm nay, Hội đồng Giám mục Việt Nam kêu gọi chúng ta sống Lời Chúa một cách đặc biệt. Tôi đón nhận lời kêu gọi này với  lòng vâng phục. Lời Chúa gồm cả Kinh Thánh. Nên  tôi xin Chúa soi cho tôi  biết...