Sống lời chúa với ba hình ảnh

Năm nay, Hội đồng Giám mục Việt Nam kêu gọi chúng ta sống Lời Chúa một cách đặc biệt.

Tôi đón nhận lời kêu gọi này với  lòng vâng phục. Lời Chúa gồm cả Kinh Thánh. Nên  tôi xin Chúa soi cho tôi  biết : Chúa muốn tôi để  ý đến những điểm nào được coi là rất cần cho tôi lúc này, tại đây.

Tôi cầu xin nhiều lần. Lần nào tôi cũng lắng nghe Chúa trả  lời. Kết quả là Chúa trả lời rất vắn. Người trả lời bằng cách đưa lòng trí tôi nhớ lại 3 hình ảnh trong Phúc Âm. Ngài khuyên tôi hãy làm như thế. Tôi xin phép chia sẻ đại khái.

1. Hình ảnh người cầu nguyện đẹp lòng Chúa

Chúa  Giêsu kể  dụ ngôn  sau đây  : “Có  hai người  lên đền thờ cầu nguyện.  Một người  thuộc nhóm  Pharisêu, còn  người kia  làm nghề thu thuế. Người Pharisêu đứng riêng một mình, cầu nguyện rằng : “Lạy Thiên Chúa, xin  tạ ơn Chúa, vì  con không như bao  kẻ khác : tham  lam, bất chính, ngoại tình, hoặc  như tên thu thuế kia. Con ăn  chay mỗi tuần 2 lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con’.

“Còn người thu thuế thì đứng đàng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa  đấm ngực vừa thưa rằng:  ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội’.

“Thầy nói cho mọi người biết : Người  này khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên  công chính rồi. Còn người  kia thì không. Vì phàm  ai tôn mình lên  sẽ bị hạ xuống.  Còn ai hạ mình  xuống sẽ được tôn  lên” (Lc 18,10-14).

Với hình ảnh người thu thuế trên đây, Chúa thầm dạy tôi về sự khiêm nhường trong việc cầu nguyện và thống  hối ăn năn. Đừng tự cho mình là vô tội, đừng  đổ lỗi cho ai, đừng kết án ai,  đừng khinh dể ai. Nếu người khác thực sự có tội, thì ta tha thiết cầu xin cho họ sớm được ơn hòa giải.

Sống Lời Chúa hôm nay là hãy  biết cầu nguyện với lòng sám hối thực sự khiêm nhường và yêu thương.

2. Hình ảnh người cầu cứu đẹp lòng Chúa

Phúc Âm thánh Luca thuật lại chuyện sau đây : Khi Chúa Giêsu vào thành Caphácnaum, một viên  đại đội trưởng ngoại đạo nhờ  mấy ông kỳ mục đến với Chúa Giêsu, xin  Người thương làm phép lạ chữa lành  tên nô lệ đầy tớ ông bệnh nặng. Chúa Giêsu đồng  ý. Ngài lên đường hướng về nhà viên đại đội trưởng. Nghe tin Chúa Giêsu  đang trên đường đến nhà mình, ông đại đội trưởng  liền xin bạn hữu ông  đến đón Chúa và thưa  : “Thưa Ngài, tôi không  đáng rước Ngài vào nhà tôi…  Nhưng Ngài chỉ nói một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được khỏi bệnh”. Thấy vậy, Chúa rất khen ông đại đội trưởng.  Và Ngài đã chữa đày tớ ông (x. Lc 7,1-10).

Với  thái độ  trên đây  của ông  đại đội  trưởng, Chúa  Giêsu nêu  lên gương khiêm nhường  và lòng tin cậy của người  cầu cứu. Những ai cầu cứu với Chúa, thì cần khiêm nhường và tin cậy. Khiêm nhường và tin cậy là điều đẹp  lòng Chúa. Nên dù điều ta xin có  vẻ khó đến thế nào, Chúa cũng sẽ thương ban.

Sống Lời Chúa hôm nay là hết lòng khiêm tốn xin Chúa ban ơn bình an cho ta  và gia đình  ta. Đôi khi  hoàn cảnh coi  như quá thê  thảm. Nhưng, nếu ta cầu cứu Chúa, với lòng khiêm nhường và tin cậy, thì Chúa sẽ cứu ta qua khỏi cơn khốn khó một cách dễ dàng.

3. Hình ảnh kẻ trộm cướp ăn năn đẹp lòng Chúa

Trên núi Sọ, cảnh  Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thánh  giá là một biến cố coi  như đẩy Chúa  Giêsu vào thế  thất bại nhục  nhã, chấm dứt công trình cứu độ  của Người. Nhưng chính trong cảnh  tối tăm đó, một người bị đóng  đinh bên hữu  Chúa đã dám  lên tiếng cầu  xin Chúa :  “Ông Giêsu ơi, khi ông về Nước của ông,  xin nhớ đến tôi với. Và Chúa Giêsu đã nói với anh ta : “Tôi bảo thật  anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng” (Lc 23,42-43).

Với hình ảnh kẻ trộm cướp ăn năn xin được theo Chúa, Chúa Giêsu dạy ta về sự ăn năn đơn sơ vắn tắt, nhưng với lòng khiêm tốn tin cậy xin được đi theo Chúa. Kết  quả thực quá sức tưởng tượng. Vì  Chúa lập tức nhậm lời.

Sống Lời  Chúa hôm nay  là hãy ăn  năn đơn sơ,  nhưng hết lòng chân thành tin cậy và khiêm tốn, xin được theo Chúa.

Tại Việt Nam hôm nay, giữa thời  điểm này, việc giữ đạo nhiều nơi đang đi về hướng  tự mãn, phô trương và  hình thức. Hướng đó đưa  người tín hữu dần dần xa  rời việc cầu nguyện, hoặc nếu còn  cầu nguyện, thì lại thiếu khiêm  nhường, thiếu ăn năn  sám hối, thiếu ý  muốn được đi theo Chúa.

Nếu giữ đạo cứ theo thói quen đó, thì không lâu đâu, lòng đạo sẽ trống dần.

Cũng vậy, nếu muốn sống Lời Chúa mà  không thực sự từ bỏ ý riêng mình, thì việc sống Lời Chúa sẽ dễ trở  thành giả dối, chẳng đưa đến kết quả thay đổi được tâm hồn theo ý Chúa.

Hy vọng  với 3 hình ảnh  trên đây, cầu nguyện  sẽ là khoảnh khắc khởi đầu Sống Lời Chúa một cách  thiết thực. Xin nhớ cầu nguyện với lòng khiêm  nhường, sám hối,  yêu thương, xin  được theo Chúa  và vâng phục ý Chúa.

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận