T7, 01 / 2019 5:54 Chiều | Đức Tin Jesus

Lạy Mẹ Maria, hôm nay là ngày Thứ Bảy đầu tháng, đồng thời cũng là Thứ Bảy đầu năm dương lịch, con qùy gối trước Bức Linh Ảnh của Mẹ, để âm thầm dâng lên Mẹ những ước nguyện của con cũng như của bao người nghèo khổ chung quanh con.

– Trước hết, xin Mẹ cho chúng con, trong mọi hoàn cảnh của đời sống, luôn biết cậy trông phó thác và tin tưởng vào lòng xót thương của Chúa. Đừng để bất cứ thực tại trần gian nào đánh mất niềm tin và niềm hy vọng của chúng con vào Chúa và Mẹ.

– Xin cho Hội Thánh luôn đứng về phía người nghèo, người khổ đau bất hạnh, người oan khiên  tù đ ày; là những người mà vì họ, Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người.

– Xin cho những người lãnh đạo, những kẻ có chức quyền biết, thực thi quyền bính một cách công bằng và ngay thẳng, cũng như luôn tôn trọng các quyền cơ bản nhất của con người, nhất là những người nghèo khổ bất hạnh.

Lời nguyện dâng Mẹ
Lời nguyện dâng Mẹ

– Xin cho các em học sinh được lãnh hội từ nhà trường những giá trị căn bản nhất mà một con người cần phải có như: Công bằng, chân thật, yêu thương, tha thứ, hy sinh, bao dung, nhẫn nại… Nhất là biết vươn tới những giá trị tinh thần, tâm linh.

– Xin cho những người nghèo, người khổ đau b ất h ạnh có được những phương tiện tối thiểu để sinh t ồn. Và xin cho mọi người nhìn nhận họ là những con người thực sự, để họ được sống và chết như một con người.

– Và… xin cho bản thân con biết ‘làm một cái gì đó’ để phục vụ Chúa và mọi người, nhất là những người nghèo khổ chung quanh con.; dẫu cho lựa chọn đó có thể mang đến cho con những gian nan thử thách trong đời sống.

Xin Mẹ lắng nghe và chuyển cầu cho chúng con. Amen.