lời nguyện dâng mẹTag: 

LỜI NGUYỆN CẦU DÂNG LÊN MẸ KÍNH YÊU

LỜI NGUYỆN CẦU DÂNG LÊN MẸ KÍNH YÊU

T7, 01 / 2019 5:54 Chiều
Lạy Mẹ Maria, hôm nay là ngày Thứ Bảy đầu tháng, đồng thời cũng là Thứ Bảy đầu năm dương lịch, con qùy gối trước Bức Linh Ảnh của Mẹ, để âm thầm dâng lên Mẹ những ước nguyện của con cũng như của bao người...