T2, 01 / 2018 6:36 Chiều | Đức Tin Jesus

Hỏi:

Sẩy thai ở tuần thứ 8 hoặc 10, trong lúc quá hoảng loạn mà flushing cho “cục thịt” đó trôi theo nước, hay vứt nó vô thùng rác thì người mẹ đó có phạm tội không? Nếu không biết là mình sẩy thai thì sao? người mẹ đó có nên lấy nước rửa tội cho “cục thịt” đó hay không?

(Mother of two, Colorado)

Đáp:

Con cái là kết quả của tình yêu cha mẹ. Nhiều người cầu Trời, khấn Phật, cầu Chúa, cầu Mẹ…chạy chữa đủ thứ cho được đứa con mà không có… Nhiều người lại sinh con dễ dàng, con cái đùm đề…Ý Trời không ai hiểu thấu. “Cho con thì được có con, Không cho, nhà cửa vẫn còn vắng teo”.

Giáo hội Công giáo luôn coi trọng mạng sống con người “từ khi nó thành thai trong lòng mẹ cho tới khi nó trở về lòng đất” (Huấn thị của Bộ Đức tin về Tôn trọng Mạng sống Con người, số 4, công bố ngày 10-3-87).

Giáo hội luôn dạy tuân giữ luật Chúa: “Thứ 5 chớ giết người”.

Giáo hội cũng không xác định ngày tháng nào bào thai được phú linh hồn, vì còn đang tranh luận, nhưng theo lối chắc để cứu linh hồn đứa trẻ, Giáo hội dạy “cứ rửa tội cho nó”.

Cách rửa tội cho thai nhi bị sẩy
Cách rửa tội cho thai nhi bị sẩy

Nếu hồ nghi nó sống hay chết thì rửa tội hồ nghi: Vừa đổ nước trên nó (trên đầu hoặc chỗ nào có thể) vừa đọc lời rửa tội như Giáo hội dạy: “Nếu con còn sống thì mẹ rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Đó là việc tốt nhất mẹ có thể làm cho con, rồi yên tâm phó thác cho Chúa.

Trường hợp  chị hỏi:

a/ Khi bị sẩy thai ở tuần thứ 8 hoặc 10, trong lúc quá hoảng loạn mà flushing cho “cục thịt” đó trôi theo nước, hay vứt nó vô thùng rác thì người mẹ đó có phạm tội không?

-Không phạm tội, vì “quá hoảng loạn”, không còn đủ lí trí đoán định tội phúc.

b/ Nếu không biết là mình sẩy thai thì sao? người mẹ đó có nên lấy nước rửa tội cho “cục thịt” đó hay không

-Rất nên lấy nước rửa tội hồ nghi cho nó để nó được tha tội Tổ tông, nhờ công nghiệp Chúa Kitô mà được lên Thiên đàng: “Nếu con đã là người, nếu con còn sống thì mẹ rửa con nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần”.

Linh mục. Đoàn Quang, CMC.