sảy thai có mang tội khôngTag: 

Khi bị sẩy thai, có nên rửa tội cho nó không?

Khi bị sẩy thai, có nên rửa tội cho nó không?

T2, 01 / 2018 6:36 Chiều
Hỏi: Sẩy thai ở tuần thứ 8 hoặc 10, trong lúc quá hoảng loạn mà flushing cho “cục thịt” đó trôi theo nước, hay vứt nó vô thùng rác thì người mẹ đó có phạm tội không? Nếu không biết là mình sẩy thai...