" /> Hỏi: Đức Tin Là Gì ?
Home » Sống Đạo » Hỏi: Đức Tin Là Gì ?

Hỏi: Đức Tin Là Gì ?

Hỏi: Đức Tin Là Gì ?

HỎI: ĐỨC TIN LÀ GÌ ?

THƯA: Đức tin là nhận biết và trông cậy. Đức tin có 7 đặc tính sau:

1/ Đức tin là ơn ban tuyệt vời của Thiên Chúa, ta nhận
được khi ta sốt sắng cầu xin.

2/ Đức tin là sức mạnh siêu nhiên, tuyệt đối cần thiết để ta
được cứu độ.

3/ Đức tin đòi phải có ý muốn tự do và sự hiểu biết rõ ràng,
khi ta đáp lại lời mời của Thiên Chúa.

4/ Đức tin là sự chắc chắn tuyệt đối, vì chính Chúa Giêsu
bảo đảm như thế.

5/ Đức tin chỉ trọn vẹn, khi đức tin được thể hiện qua
những việc bác ái.

6/ Đức tin lớn dần khi ta luôn biết lắng nghe Lời Chúa và
đối thoại sống động với Người trong cầu nguyện.

7/ Đức tin cho ta nếm cảm trước niềm vui Thiên đàng ngay
ở đời này.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, như Tô-ma khi xưa chậm tin thế nào thì chúng con cũng vậy. Xin Chúa thêm đức tin cho chúng con. Amen.

LƯU Ý: Ai có ý cầu nguyện riêng thì bình luận bên dưới để mọi người cùng cầu nguyện.

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *