T2, 12 / 2017 8:13 Chiều | Đức Tin Jesus

Hỏi 413

Con chào cha. Con theo đạo công giáo. Anh bạn con theo đạo Phật. Anh bạn con thì hay đến nhà thờ để sinh hoạt với mọi người. Nhưng anh bảo anh không theo đạo được vì anh phát nguyện theo Phật rồi. Anh bảo cưới nhau về thì đạo ai nấy giữ. Nhưng con cái thì anh lại bảo là để nó lớn lên trưởng thành rồi nó thích theo đạo ba thì theo thích theo đạo mẹ thì theo chứ anh không muốn tụi nhỏ phải theo một đạo nào từ lúc còn quá nhỏ chưa biết gì. Anh bảo con có thể cho nó đi nhà thờ, lấy giáo lý ra dạy cho nó hiểu. Có điều lớn lên hãy cho nó tự quyết đạo của nó. Con đang khó xử về vấn đề này quá. Cha cho con xin một ý kiến được không ạ?

Đinh Thị Thảo Duyên

Phép chuẩn Đạo ai nấy giữ
Phép chuẩn Đạo ai nấy giữ

Đáp:

Nếu chị muốn kết hôn hợp pháp với bạn trai của chị là người không công giáo, chị phải có phép chuẩn kết hôn khác đạo của bản quyền địa phương. Để có phép chuẩn đó buộc chị phải làm đơn xin, với lời cam kết tuuan giữ các điều kiện theo Giáo luật quy định

Điều kiện để được chuẩn hôn phối: Phép chuẩn hôn phối được ban do Đấng bản quyền địa phương. Theo Giáo luật khoản 1125: Nếu có lý do chính đáng và hợp lý, Bản Quyền sở tại có thể ban phép ấy; tuy nhiên, đừng nên ban phép khi chưa hội đủ những điều kiện sau đây:

a. Bên công giáo phải tuyên bố sẵn sàng xa tránh mọi nguy cơ làm tổn thất Ðức Tin, và hứa thành thật sẽ làm hết mọi sự có thể để con cái được rửa tội và giáo dục trong Giáo Hội công giáo.

b. Vào lúc thuận lợi, phải cho bên kia biết những lời hứa mà người công giáo phải giữ, để chính họ được thực sự ý thức về lời hứa và bổn phận của bên công giáo.

c. Cả hai bên phải được giáo huấn về các mục đích và đặc tính cốt yếu của hôn phối, và không bên nào được loại bỏ các điều ấy.

Giáo Hội luôn tôn trọng tình yêu nam nữ, nhưng Giáo Hộin không thể quên nhiệm vụ chính yếu của mình là làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa là Cha yêu thương, Đấng đã sai Con Một của Ngài, Đức Giêsu Kitô, đến trần gian để cứu chuộc con người. Phần rỗi của con người mới là cứu cánh của nhiệm vụ mà Giáo Hội phải chu tất.

Hơn nữa trách nhiệm của mọi tín hữu là tuyên xưng và loan truyền đức tin của mình. Là ngừoi Kitô hữu chị hãy mạnh dạn tỏ cho người yêu của chị biết lập trường đức tin của chị. Có lẽ chị còn nhớ lời của Chúa dạy: Ai muốn theo Ta thì hãy bỏ mình vác Thập giá mà theo” (Mc 8, 34), Chúa còn nhấn mạnh: “Ai yêu con trai, con gái hơn Ta, thì không xứng đang làm môn đệ Ta” (Mt, 10, 37). Đức tin là một lời đáp trả yêu thương dành cho Đấng đã yêu thương chúng ta, lời đáp trả một cách tự do không một cưỡng bức nào, lời đáp trả là một sự chọn lựa dứt khoát từ một biện phân về gía trị của của cuộc sống.

Người Kytô hữu ai cũng nhận ra rằng, ý nghĩa của cuộc sống đích thật không thể tìm thấy ở nơi trần thế, nhưng chính nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng ta. Chắc chị nhớ lời Chúa Giêsu đã nói với Nicođêmô: “không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi Nước và Thần Khí” (Ga 3,5), và chúng ta, những người Kitô hữu luôn xác tín: sự sống đời đời là cứu cánh đức tin của chúng ta, được vào Nước Thiên Chúa là ước mong của chúng ta. Vì thế, làm cha mẹ ai chẳng muốn cho con cái mình đạt tới được sự sống vĩnh cửu, ai chẳng muốn cho con cái mình được hạnh phúc. Cho nên, khi sinh con cái, cha mẹ Kiô hữu phải ý thức rằng, chúng ta không chỉ mang lại cho nó sự sống trần thế, nhưng chúng ta còn phải trao ban cho nó sự sống đời đời qua việc cho nó được trở thành con cái của Thiên Chúa.

Hơn nữa, anh chị là những người trưởng thành, cho nên mọi việc anh chị quyết định phải là một chọn lựa có tự do. Khi làm đơn xin chuẩn hôn phối, anh chị cam kết tuân giữ những yêu cầu Giáo luật đòi hỏi, anh chị phải thực hiện điều mình cam kết, đừng coi chữ ký của anh chị ký trong đơn xin chỉ là một hình thức có lệ. Hãy tôn trọng điều mình cam kết.

Thân ái chào chị