T2, 05 / 2018 5:34 Sáng | Đức Tin Jesus

7 ƠN CHÚA THÁNH THẦN

1. Ơn Khôn Ngoan – Giúp ta phân biết điều phải, điều trái.

2. Ơn Hiểu Biết – Giúp ta hiểu biết sâu xa hơn những điều Chúa và Giáo Hội dạy.

3. Ơn Biết Lo Liệu – Giúp ta phải giải quyết mọi khó khăn trong đời sống.

4. Ơn Sức Mạnh – Giúp ta chu toàn việc bổn phận và vượt qua mọi khó khăn.

5. Ơn Thông Minh – Giúp ta nhận ra thánh ý Chúa.

6. Ơn Đạo Đức – Giúp ta tin yêu Chúa và giúp đỡ anh em.

7. Ơn Kính Sợ Thiên Chúa – Giúp ta tôn kính sự công bằng và quyền phép Chúa và sợ làm phiền lòng Ngài.

12 HOA QUẢ CHÚA THÁNH THẦN

1. Bác Ái: Giúp ta làm mọi việc vì mến Chúa.

2. Vui Vẻ: Giúp ta nhận biết lòng nhân từ của Chúa.

3. Bình An: Kết quả của niềm vui, làm cho ta được thư thái.

4. Kiên Nhẫn: Giúp ta chịu đựng những nghịch cảnh ở đời và những đau khổ do sự chết gây nên.

5. Nhân Từ: Thôi thúc ta làm sự lành cho mọi người.

6. Hòa Nhã: Phát sinh do lòng nhân từ trong lời nói và trong việc làm.

7. Nhẫn Nại: Làm ta kiên nhẫn chịu đựng lâu dài dù không có những khích lệ bên ngoài.

8. Hiền Lành: Kìm hãm nóng giận.

9. Tin Tưởng: Giúp ta trung thành, thẳng thắn trong những giao tế với mọi người.

10. Nhã Nhặn: Làm phát sinh điều độ, chừng mực trong hành động bền ngoài.

11. Tiết Độ: Chế ngự những dục vọng.

12. Trong Sạch: Giúp canh phòng ngũ quan để chúng không trở nên dịp tội cho ta; giúp ta coi thân xác mình và thân xác người khác như đền thờ Chúa Thánh Thần.

=======
Sưu tầm