7 ơn đức chúa thánh thầnTag: 

7 Ơn Chúa Thánh Thần -12 Hoa Quả Chúa Thánh Thần

7 Ơn Chúa Thánh Thần -12 Hoa Quả Chúa Thánh Thần

T2, 05 / 2018 5:34 Sáng
7 ƠN CHÚA THÁNH THẦN 1. Ơn Khôn Ngoan – Giúp ta phân biết điều phải, điều trái. 2. Ơn Hiểu Biết – Giúp ta hiểu biết sâu xa hơn những điều Chúa và Giáo Hội dạy. 3. Ơn Biết Lo ...