T5, 09 / 2017 10:11 Sáng | Đức Tin Jesus

14 chặng đàng thánh giá.

1. Xử án.

Yêu thương con, Cha đứng nơi quan tòa.

Cho nhân gian, lên án Cha vì con.

Yêu thương con, Cha đớn đau vô ngần.

Nhưng con đây, lên án Cha bao lần.

2. Vác thập giá.

Yêu thương con, Cha lãng quên thân mình.

Cha hy sinh, nhưng khép môi làm thinh.

Yêu thương con, Cha vác cây thập hình.

Yêu thương con, Cha gánh muôn tội tình.

3.Ngã lần 1.

Yêu thương con, Cha lãng quên thân mình.

Quên đôi vai, quên cánh tay bàn chân.

Cha lê thê, lên núi cao khô cằn.

Chân Cha rung, Cha ngã nhưng không ngừng.

4.Gặp mẹ.

Ôi thương đau, khi thấy con tơi bời.

Ma-ri-a, khi thấy con tàn hơi.

Yêu thương con, nhưng nói sao lên lời.

Trong tâm can, xe thắt câu rụng rời.

5.Simon giúp.

Yêu thương con, Cha bước đi nhọc nhằn.

Cha mong con, chia nỗi đau cùng Cha.

Như Simon, theo Chúa đi hôm nào.

Đây con xin, chia sẻ nỗi ưu phiền.

6.Gặp Veronica.

Yêu thương con, Cha muốn con can trường.

Luôn xông pha, trong chiến trận tình thương.

Như gương kia, gương Veronica.

Đi hiên ngang, lau mắt môi cho Ngài.

7.Ngã lần 2.

Yêu thương con, nước mắt Cha tuôn trào.

Cha hiên ngang, lên núi cao thật cao.

Cha lê đi, Cha lết đi trên đường.

Chân Cha rung, Cha ngã nhưng không ngừng.

8.Gặp dân chúng.

Yêu thương con, Cha muốn con theo Ngài.

Cha mong con, than khóc cho tội con.

Cha không mong, con khóc Cha bên ngoài.

Nhưng Cha mong, con xót xa trong lòng.

9.Ngã lần 3.

Yêu thương con, thân xác Cha hao mòn.

Yêu thương con, Cha muốn đau vì con.

Cha lê đi, Cha lết đi trên đường.

Chân Cha đau, Cha ngã trong can trường.

10.Lột áo.

Yêu thương con, Cha lãng quên thân mình.

Yêu thương con, Cha lánh xa phồn vinh.

Nơi Bêlem, Cha khó khăn đơn nghèo.

Trên Calvê, Cha vẫn mang thân nghèo.

11. Đóng đinh.

Yêu thương con, xương cốt Cha tơi bời.

Cha dang tay, đinh cấn da thịt Cha.

Ôi Cha ơi, con đóng đinh Cha nhiều.

Bao năm qua, con đóng đinh Cha rồi.

12.Treo lên.

Yêu thương con, Cha trút hơi sau cùng.

Thân Cha treo, trên núi cao đìu hiu.

Ôi Cha ơi, thân xác Cha khó nghèo.

Yêu thương con, Cha nỡ mang phận nghèo.

13.Hạ xác xuống.

Ôi hân hoan, khi thấy con ra đời.

Nhưng thương đau, khi thấy con tàn hơi.

Như thanh gươm, đâm thấu con tim nồng.

Tay ôm con, nhưng xót đau trong lòng.

14.Táng xác.

Yêu thương con, Cha chết trên thập hình.

Yêu thương con, Cha xuống trong mồ sâu.

Con theo Cha, trên bước đời gian trần.

Con xin vâng, theo bước Cha trọn đời.