14 dang thanh giaTag: 

14 Chặng Đàng Thánh Giá

14 Chặng Đàng Thánh Giá

T5, 09 / 2017 10:11 Sáng
14 chặng đàng thánh giá. 1. Xử án. Yêu thương con, Cha đứng nơi quan tòa. Cho nhân gian, lên án Cha vì con. Yêu thương con, Cha đớn đau vô ngần. Nhưng con đây, lên án ...