T4, 01 / 2019 8:47 Chiều | Đức Tin Jesus

Gia đình nào gặp khó khăn giữa hai vợ chồng, hoặc giữa cha mẹ và con cái, hãy kêu cầu Thánh Giuse gia trưởng, ắt sẽ thấy sự can thiệp êm đềm, hiệu nghiệm của Ngài.

Một thiếu phụ thuộc quý tộc nước Ý, bỏ chồng, bỏ con trốn đi, làm dịp cho cả vùng đàm tiếu.

Người ta đã làm đủ cách để đưa bà trở về với gia đình, nhưng đều vô hiệu. Trong thân quyến có một bà già đạo đức, khuyên đêm việc ấy giao phó cho Thánh Cả Giuse, và tin chắc thế nào Ngài cũng ra tay cứu giúp.

Quả nhiên, sau 5 tuần Cửu Nhật kính Thánh Cả thì phép lạ xảy ra.

Người đàn bà lạc đường kia đã nghĩ lại, gởi thơ đầy tình thống hối ăn năn, xin chồng rộng lòng tha thứ.

Trước khi gặp lại chồng con, bà xin được vào tu tỉnh một thời gian trong nhà dòng kia và xin chồng khứng ra hình phạt xứng đáng.

Ngày đoàn tụ gia đình, xiết bao lời cảm tạ Thánh Giuse.

Nguồn :

Xuanha.net