CN, 03 / 2018 8:38 Chiều | Đức Tin Jesus

Linh mục Thomas á Kempis (d. 1471), tác giả sách Gương Chúa Giêsu (có người cho rằng ngài chỉ dịch tác phẩm ấy), đã sống đến 92 tuổi.

Trong suốt 63 năm sống đời đan sĩ, ngài đã thi hành tác vụ linh mục đến 58 năm.

Trong tác phẩm Sử Biên Niên Núi Thánh Agnes, ngài có kể hai phép lạ Thánh Thể.

Truyện thứ nhất như sau:
Một người anh em của chúng tôi bắt đầu dâng thánh lễ tại bàn thờ thánh nữ Agnes.

Suốt một thời gian khá lâu, ngài đã phải sử dụng hai chiếc nạng để đi đến đó.

Sau khi dâng lễ, nhờ sức mạnh Chúa Kitô và lời cầu bầu của thánh nữ Agnes, ngài thấy trở nên mạnh mẽ đến độ có thể vứt bỏ hai chiếc nạng, và hân hoan đi về chỗ với chúng tôi tại ca triều.

Một người anh em hỏi ngài đã làm và suy nghĩ những gì trong thánh lễ, ngài đã trả lời, “Tôi đã nghĩ đến những lời thánh sử Luca nói về Chúa Giêsu, ‘Và tất cả những ai chạm đến Người, liền có sức nhiệm từ Người phát ra và chữa lành cho họ tất cả.’”

Do đó, bí tích Cực Thánh, cùng với lời cầu bầu của các thánh, giờ đây có thể chữa lành cho những người bệnh tật nơi linh hồn và thân xác.

Cha Thomas á Kempis đã được chứng kiến phép lạ trên đây; còn phép lạ sau đây, ngài được một linh mục khác kể cho, người đã được lãnh nhận món quà đức tin.

Một người anh em thuộc tu viện chúng tôi, một ngày kia, trong lúc đang dâng thánh lễ tại bàn thờ thánh nữ Agnes, thì bỗng nhiên bị ma quỉ cám dỗ quá đỗi về đức tin vào bí tích Cực Thánh, mặc dù mầu nhiệm trời cao này lúc nào cũng là một nguồn an ủi hết sức lớn lao đối với ngài.

Vô cùng buồn bã và đau đớn, ngài đã nhìn lên Chúa và kêu khóc.

Và này, ngài đã nghe một tiếng nói trong lòng, “Con hãy tin như thánh Agnes, thánh Cecilia, thánh Barbara và những trinh nữ thánh thiện khác đã tin, những người đã chịu chết vì Chúa Kitô mà không chút hồ nghi về những lời của Người.”

Ngay khi được nghe những lời này, mọi nghi ngờ của ngài liền biến tan và cơn cám dỗ cũng chấm dứt.

Sau đó, ngài đã kể lại cho tất cả những ai cũng chịu những cơn cám dỗ dữ dằn như thế, “Bạn hãy tin như thánh nữ Agnes, và sẽ không phải sai lầm trong đức tin.”

Nguồn :
Xuanha.net