T2, 06 / 2019 1:21 Sáng | Đức Tin Jesus

Con xin được giấu tên, con xin làm chứng vài một vài ơn lành cha đã ban cho con lần đầu tiên con đi viếng mộ cha con đã xin cho giấy tờ đi nước ngoài thuận lợi 1 2 hôm sau con nhận được mail báo tin hồ sơ, sau đó có vài trục trặc con cũng cầu xin cha mặc dù lâu nhưng sau cùng mọi chuyện cũng ổn thoả con đã qua được nước ngoài. Con bị mắc một căn bệnh lạ làm ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống cũng là lần thứ 2 con lên mộ cầu xin cha cho con khỏi bệnh không phải uống thuốc và k bị hành nữa đến nay con đã đỡ bệnh nhưng vẫn chưa khỏi hẳn con sẽ tiếp tục cầu xin cha, con cũng tiếp tục xin cha cho mọi sự thuận lợi con khỏi hẳn bệnh… vượt qua được khó khăn có được việc làm. Mặc dù mọi thứ con nhận được không có nhanh như một số người khác con vẫn cảm nhận được và mong cha tiếp tục phù hộ con. Con có một lời hứa nếu khỏi hẳn bệnh con sẽ chờ một dịp nào đó để thực hiện. Mong cha thứ lỗi vì niềm tin tôn giáo của con có chút khác biệt với những người khác nhưng như vậy con mới được là chính mình. Con tạ ơn cha. Mong cha sớm được phong thánh.