T2, 06 / 2019 1:18 Sáng | Đức Tin Jesus

Con là Maria Mai, con xin làm chứng về trường hợp của bố chồng con. Ông khám ở viện K và được kết luận là ung thư phổi, trên phim chụp có hạch trung thất. Sau đó, nhà con đã luôn cầu nguyện với Cha và vào viếng mộ Cha. Nửa tháng sau khi khám lại kết quả hạch biến mất và bố con được chẩn đoán là u lành, được hướng dẫn điều trị. Con tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha đã đoái thương và chữa lành bệnh cho bố con.