T2, 06 / 2019 1:17 Sáng | Đức Tin Jesus

Con lạy Chúa, Đức mẹ, con lạy Cha Phan xico Trương Bửu Diệp, gia đình con chủ hộ là Ngô Viết Tâm ở thôn Hoành xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội. Trong năm2018 gia đình con đã xin cha và đã được cha nhận lời cầu xin của gia đình con dù chỉ là nhỏ nhất và trọng đại nhất mà còn cứ chông cậy ở cha nhưng con chỉ nghĩ là mơ thôi chứa con không nghĩ là sự thật. Gần đây nhất đó là việc làm của con con, chúa đã cho con con được việc làm mơ không có, và con gái con có em bé3 thá ng siêu âm là con gái, trong lòng con cũng hơi buồn vì con cũng có mỗi 2 đứa con gái, con mong con con có bé trai đầu lòng để người đời không dị nghị, cho dù bác sỹ nói nhưng hàng ngày con vẫn tin là phép mầu ở Cha con cứ ngày nào cũng từ nhà đến chỗ làm con cầu xin nhưng con vẫn cầu xin thuận theo ý cha, vậy mà 7 tháng con con đi siêu âm 2 chỗ bác sỹ đều nói là bé trai, con mừng lắm, năm mới con ăn mừng bằng cách góp phần nhỏ bé của gia đình con theo lời dạy của chúa, đức mẹ và Cha là con đi phát lộc của con cho nhiều người cả người mà con không thấy yêu thương, cũng hết khá nhiều tiền nhưng trong lòng con vẫn thấy phấn khởi. Năm nay 2019 vợ chồng con đều 48, 49 tuổi xin Chúa, Đức mẹ, Cha Diệp ban bình an, mạnh khoẻ và may mắn cho gia đình con, gia đình con xin cậy chông và tín thác vào chúa, Dức mẹ và Cha. A mem.!.