T2, 06 / 2019 1:14 Sáng | Đức Tin Jesus

Dạ con tên là Anê Lê Thị Hải Bình

Vào năm 2013 Cha đã cho con nhiều dấu hiệu về sự hiện diện của Cha trong cuộc sống của con qua hình ảnh của Cha liên tục xuất hiện trong một giai đọan khi con đang gặp khó khăn. Từ đó con đã tìm hiểu về Cha nhiều hơn và cầu nguyện rồi được Cha nhận lời với rất nhiều ơn lành lớn nhỏ.

Mới đây nhất là ơn lành mà con đã nhận được, đó là con vừa tham dự 1 kỳ thi ngoại ngữ, vì gần đến ngày thi mà con không có nhiều thời gian nên con bị áp lực và không nhớ được nhiều, con đã cầu nguyện với Cha rằng: “Cha ơi, chắc là con không thể hoàn thành được hết số bài tập này, con xin Cha thương con, cho con bốc trúng đề mà con đã học kỹ nếu không là con không thể nói được gì cả khi thi vấn đáp”. Khi vào phòng thi con càng run hơn vì đến hơn 20 cái đề thì không thể nào con bốc trúng cái đề mình muốn được. Trước lúc bốc đề thi con đã đọc lời khấn “ Lạy Chúa, Lạy Cha, Người là bậc Thánh ở cạnh Đấng cứu thế đầy quyền năng, nay con cầu khẩn xin Cha giúp con vượt qua khó khăn cấp thiết hiện nay – xin chỉ cho con biết đề nào mà con đã học”. Lúc đó cô giám thị nhìn con, chắc nghĩ sao con đứng lâu vậy mà chưa chịu bốc đề, nên Cô đã chỉ vào một đề trong số hơn 20 đề đó và nói “mời em chọn đề”. Lúc đó thì tay con cũng đã chạm đến 1 đề khác nhưng con nghĩ đó là dấu hiệu mà cha dành cho con nên con đã để xuống lại và bốc đề mà Cô giám thị chỉ tay vào. khi về chỗ ngồi để mở đề ra coi con không thể tin vào mắt mình, đó là đề mà con đã học kỹ. Và đề này cũng liên quan đến phần thi viết nên con có nhiều ý để trình bày trong phần vấn đáp. Bây giờ thì con đã biết kết quả thi được điểm tốt và con cảm thấy mình phải làm chứng cho Cha về ơn lành mà Cha đã thương ban cho con như một sự cộng hưởng với những nhân chứng khác để Cha sớm được phong thánh cùng hưởng phúc vinh quang muôn đời bên Chúa. Amen!