T2, 06 / 2019 1:13 Sáng | Đức Tin Jesus

Con tên là Teresa Phan Phụng. Con xin làm chứng cho Cha Trương Bửu Diệp về rất nhiều những ơn lành con đã nhận được qua lời cầu bầu của Cha.

Ơn thứ nhất: con gái con là Jennifer D. Ramsey được vào học Kindergarten tại một trường công giáo.

Đầu tháng 8, con gái con có làm một bài kiểm tra để xếp lớp. Nó đã làm không tốt, và bị xếp vào lớp re-kindergarten. Con đã rất lo lắng và buồn, bởi như vậy thì nó học trễ một năm. Con chạy đến Cha, xin Cha giúp đỡ. Cha soi đường dẫn lối con đến gặp Hiệu Trưởng một tuần sau khi con gái bắt đầu học. Ông Hiệu Trưởng chấp nhận cho con gái con làm lại bài kiểm tra vào tháng 9 khi nó quen trường quen lớp. Nếu nó vượt qua thì vào kindergardent, còn nếu ko thì phải tiếp tục học re-kindergardent. Đầu tuần này vợ chồng con được thông báo con gái được vào Kindergardent với số điểm thi tuyệt đối và thành tích học tập trong một tháng vừa rồi rất tốt.

Ơn thứ hai: Hai năm trước đây khi mang thai đứa con thứ ba, vợ chồng con mong nó sẽ là con trai, bởi chúng con đã có hai cô con gái rồi. Con đã cầu nguyện với Thánh Cả Giuse va Cha. Mong ước của chúng con đã thành hiện thực.

Ơn thứ ba: Ba má con xin được bảo hiểm sức khoẻ tốt.

Trước đây ba má con dùng rất nhiều bảo hiểm sức khoẻ khác nhau, những các bảo hiểm này vừa mắc mà không đi được những bệnh viện mình cần đi. Ba má chạy đến Cha cầu xin. Nay ba má nhận được bảo hiểm tốt mà không phải một đồng xu nào, và còn đi được tất cả các bệnh viện.

Tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha đã luôn thương yêu và gìn giữ gia đình con.