T2, 06 / 2019 1:12 Sáng | Đức Tin Jesus

Con tên Ma ri a Nguyễn thị Cậy ở họ đạo Thánh Phao Lô Cà Mau con xin chia sẻ với cha và mọi người về phép lạ của Cha Phan Xi Cô Trương Bửu Diệp

năm 1988 mẹ con là Ma ri a Trần Thị Hường bị bệnh cảm sốt nặng không biết sao mẹ con bị sao mà không nói được như người câm, hỏi mẹ thì mẹ chỉ khóc, trong mấy ngày như vậy. Vào đêm ấy trong giấc ngủ mẹ con mơ thấy có một linh mục mặc áo dài màu đen nói với mẹ con là 😞 con hãy đến với ta).Sá ng dậy mẹ con ra hiệu lấy giấy bút mẹ viết nghệch ngoặc mấy chữ : ( Cha Diệp). cha con hiểu ý và đưa mẹ đi lên Cha Diệp luôn. Hôm ây cha sở đi vắng không có nhà,dì sơ mở cửa nhà thờ cha con và dì sơ dìu mẹ con lên gần gian thánh để cầu nguyện. Trong lúc đang cầu nguyện mẹ con đã nhìn thấy linh mục đứng trên bàn thờ của các linh mục thường làm lễ. Cha ra hiệu kêu mẹ con bước lên gian thánh lúc đó mẹ nghĩ : chắc cha kêu mẹ con lên rước lễ nhưng cha con và dì sơ giữ lại không cho lên, và Cha đã ban phép lành cho mẹ con. Cha đọc : (Cha ban phép lành cho con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần ) mẹ con buột miệng thưa : Amen. Lúc đó cha con và dì sơ giật mình và không nhìn thấy có linh mục nào cả. Lúc đó mẹ con mới biết linh mục đó chính là Cha Phan Xi Cô Trương Bửu Diệp. Từ đó mẹ con được khỏi bệnh. Và con được nghe nói tấm bia ( Tạ ơn cha ) của mẹ con gắn lên chỗ nơi an nghỉ của cha lúc đó mới là tấm thứ ba.

Lạy Chúa xin cho Cha Phan Xi Cô Trương Bửu Diệp sớm được vinh hiển trong hàng ngũ các Thánh trên Thiên đàng. Amen