T2, 06 / 2019 1:24 Sáng | Đức Tin Jesus

Lạy chúa, lạy cha Phanxico Trương Bửu Diệp, hôm nay con viết lên đây để tạ ơn cha theo như lời con hứa vì đã nhận lời cầu bầu của con, tuy con là một người ngoại đạo nhưng con rất tin vào sự nhiệm màu của cha, hôm nay thật sự con rất là bế tắt, mẹ con cần một số tiền rất lớn và rất cấp bách để chi trả cho một việc khó nói,con đã cầu bầu với cha mong cha có thể cứu giúp mẹ con con xoay sở được số tiền này trong ngày,và nhiệm màu thay mọi chuyện diễn ra rất suôn sẽ,được ơn cha con rất vui vì con biết cha luôn lắng nghe và dõi theo những lời cầu bầu của chúng con, con xin cảm ơn cha Phanxico Trương Bửu Diệp! Amen!