T2, 06 / 2019 1:22 Sáng | Đức Tin Jesus

Lạy chúa lạy Cha Trương bửu Diệp !

Nay con xin làm chứng về Cha đã cầu thay nguyện giúp cho con được những ơn con xin !

Ngày 27/11/2018 con có mua mảnh đất của anh cùng làng, lúc đầu mua anh đã gửi sổ đỏ ở ngân hàng, khi anh bảo bán cho con, con phải đặt 150 trieu để lấy sổ đỏ ra, khi con đưa tiền cho anh con rất lo lắng sợ mất tiền, lúc đó ai cũng lo cho con. Nhưng con cầu nguyện xin Cha giúp đỡ giải thoát cho con vì con kg thể lo gì được ?

Thế là con xin Cha đã thương con và lo liệu cho con được bước đầu,

Cho đến ngày 2/12/2018 con phải trả hết số tiền là 250 triệu nữa mới lấy sổ đỏ ra đi làm công chứng chuyển nhượng, lúc đó con càng lo lắng sợ anh kg ký vào giấy tờ ?

Con đọc kinh và xin Cha giúp đỡ con lo cho con chứ con kg lo được gì ?

Cha cũng đã thương và nhận lời con cầu xin mọi việc đã được như ý,

Mọi việc xã huyện làm thủ tục giấy tờ theo pháp luật và hẹn con ngày 24/12/2018 con được nhận sổ đỏ, con rất vui được như ý !
Con xin tạ ơn chúa !

Con xin tạ ơn Cha Thánh đã nhận lời cầu xin của con !
Với niềm hy vọng sớm thấy Cha hiển vinh trong hàng ngũ các thánh trên thiên quốc Amen !