T2, 01 / 2018 12:04 Chiều | Đức Tin Jesus

Con tên là Giuse, ở VN. Con xin kể 1 phep lạ của Cha Diệp làm. Khoảng 3 nẳm trước con có được biết cha Trương Bửu Diệp qua bà ngoại của con kể về Ngài, nhưng cũng không tin lắm. Con khấn với Cha Diệp như vầy:

“Thưa cha, nếu Cha có linh thiêng như nhiều người nói thì xin Cha hãy giúp con có được 1 miếng Gỗ Hòm của cha “.

Tôi chỉ khấn như vậy. Khoảng 1 năm sau, tôi quên lời khấn xin đó và 1 ngay nọ, có 1 chi thuộc nhóm Legio đến thăm gia đình. Trong lúc nói chuyện chị có khoe la chị vừa mới được 1 LM ở Cà Mâu tặng 1 mẫu Gỗ Hòm của Cha Diệp nhưng khi tôi xin thì chi dường như không muốn bẻ miếng Gỗ Hòm ra vi sợ Phạm Thánh.

Sự linh nghiệm của cha Diệp
Sự linh nghiệm của cha Diệp

Lúc đó tôi cũng hơi buồn vì biết mình sẽ không có được rồi. Nhưng tối hôm đó chị gọi điện thoại cho tôi để nói la lúc về nhà chị thấy miếng Gỗ Hòm của cha Diệp mà chị đang giữ bị tách làm 2, không hiểu tại sao và sau đó tôi có kể cho chi nghe về lời khấn cua tôi với Cha. Chị nói:

“Thôi đúng rồi, đây là ý của Cha Diệp muốn cho em.”

Và hôm sau chị đem lại miếng Gỗ Hòm của Cha cho tôi. Hiện nay tôi đặt miếng gỗ hòm trên Bàn Thờ như thánh tích quý báu.

Joseph Huynh Do Minh Hieu