T3, 03 / 2018 11:35 Sáng | Đức Tin Jesus

Câu chuyện đi xin việc với người công giáo ở nước ngoài :

Ở nước ngoài các nhà tuyển dụng đặc biết thích những người theo đạo. Lý do ư ??? Câu trả lời chẳng ai ngờ tới nhưng nó lại rất thân thuộc với tất cả chúng ta (những con người tin vào Chúa). Việc 2 người cùng chuyên môn, học vấn, trình độ văn hóa, có thể tất cả mọi thứ đều tương đồng trừ việc 1 người con Chúa và 1 người không theo đạo. Khi ấy nếu đi phỏng vấn cùng 1 vị trí làm việc ở cùng công ty thì nhà tuyển dụng sẽ tuyển người công giáo. Và câu trả lời là người theo đạo luôn luôn có luật pháp trong tâm, tòa án bản thân còn cao hơn tòa án (thật) nên trước khi làm chuyện gì đó người ta thường cân nhắc xem nó có vi phạm những điều luật bản thân hay không ??? Nếu trả lời được câu hỏi đó thì người ta mới làm và như vậy những việc làm sai trái sẽ không thể có cơ hội thực hiện. Những người theo đạo luôn có bức tường tòa án lương tâm lớn và mọi người sẽ không bao giờ muốn vượt qua nó để phạm tội.

Còn người không theo đạo thì trừ luật pháp ra người ta ít sợ những cái bản thân cho là sai- tức là có thể việc làm đó của họ sai trái nhưng nếu không ai biết thì không sao cả, lương tâm của họ ít bị cắn rứt bởi những việc mà họ gây ra.

Tóm lại người theo đạo ở nước ngoài sẽ được những nhà tuyển dụng thích hơn so với những người không theo đạo nếu xét cùng chuyên môn và công việc. Vị vậy các bạn hãy cố gắng phát huy khả năng của mình vì 1 xã hội lành mạnh hơn và trong tim luôn luôn có chúa !!!