VIẾNG MỘ CHÚA

27-12-2017 Thứ Ba tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Lễ Thánh Gioan Tông Đồ Lễ kính

Ngày thứ nhất trong tuần – buổi sáng

Mađalêna ra viếng mộ Người

Đá hòn chắn mộ lăn rơi

Thiên thần chúa báo Con Người phục sinh

Bà vội vã về trình môn đệ

Gặp Phêrô người kế Chúa yêu

Nghe đây tôi chẳng nói điêu

Xác Thầy họ đã trộm liều đi đâu

Họ nghe vậy cắm đầu cùng chạy

Môn đệ kia coi vậy khỏe hơn

Đến mồ Chúa trước Simon

Nhưng cúi đầu xuống mà nom không vào

Môn đệ thấy áo bào khăn liệm

Nhưng xác thân Chúa hiện đâu rồi

Phêrô lúc ấy đến nơi

Ông vào thẳng mộ xem thời nhận ra

Khăn liệm xác Thầy ta còn đó

Khăn che mặt đặt một chỗ riêng

Người kia cùng bước đến bên

Ông nhìn thấy thế niềm tin dâng tràn

Môn đệ đó Gioan thánh sử

Người Chúa yêu, chuyên giữ chép ghi

Hôm nay sứ điệp nói gì

Qua việc trống rỗng bỗng thì người Tin

Như chúng ta ngắm nhìn máng cỏ

Thời đại này trang trí sa hoa

Bao nhiêu tiệc rượu bánh quà

Hài Nhi trần trụi bơ vơ nghèo nàn

Peter Lý

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận