T6, 03 / 2018 10:50 Sáng | Đức Tin Jesus

Chuyện kể rằng một thanh niên nọ có tên là Indira đến gặp đạo sĩ Makia và ngỏ lời:

“Xin Ngài hãy chỉ cho tôi một thần linh để tôn thờ.”

Đạo sĩ Makia liền đưa Indira đến một toà nhà rộng lớn, nơi đó mỗi vị thần được dành cho một gian phòng riêng.

Dừng chân trước tượng thần Batđa, vị đạo sĩ giới thiệu:

“Đây là vị thần sẽ cất hết mọi đau khổ khỏi thế giới.”

Anh chàng Indira lắc đầu và xin được sang phòng khác.

Trước vị thần thứ hai, vị đạo sĩ giới thiệu:

“Đây là nữ thần Sophia có bí quyết giúp con người tránh được mọi đau khổ.”

Nhưng Inđira cũng lắc đầu và xin đạo sĩ đi sang phòng khác.

Cuối cùng, hai người tới trước một vị thần bị treo trên thập tự giá. Indira tò mò hỏi:
“Vị thần này là ai mà bị treo trên thập giá như thế?”

Đây là vị thần của những người Kitô giáo. Indira tỏ vẻ hài lòng và muốn được làm môn đệ.

Vị đạo sĩ ngạc nhiên hỏi:

“Tại sao hai vị thần kia, một vị đề nghị cất hết mọi đau khổ, một vị đề nghị giúp tránh đau khổ, thế mà anh không thích vị nào cả?

Tại sao anh lại muốn làm đồ đệ của vị thần chết nhục nhã trên cây thập tự như thế?”

Indira giải thích:

“Hứa cất đi sự đau khổ trên trần gian là lời hứa suông vì người ta không thể nào cất đi những đau khổ được.

Còn dạy con người tránh đau khổ là dạy con người sống thấp hèn, hơn nữa người ta cũng không thể nào tránh đau khổ được.

Nhưng nhìn vào vị thần của người Kitô giáo chấp nhận đau khổ trên thập tự, tôi hiểu được ý nghĩa của đau khổ và chấp nhận nó.

Rồi một khi người ta hiểu và chấp nhận đau khổ thì niềm vui và an hoà sẽ trổ sinh trên thế giới.

Đó là lý do tôi bị thu hút bởi Đấng chịu đóng đinh trên cây thập tự kia và muốn làm đồ đệ của Ngài”.

Sưu tầm.