T3, 03 / 2018 11:54 Chiều | Đức Tin Jesus

Mẹ vẫn khóc vì tội đời nhân thế,

Vẫn xót thương cho đàn con cái luôn

Vãn thông ban ơn thiêng như suối nguồn

Ân tình Mẹ ngàn năm vẫn trầm lắng.

Mẹ vẫn khóc vì thế gian chìm đắm

Những đam mê, tục lụy nơi cõi trần,

Vẫn đứng đây trong đau thương lặng thầm

Vẫn trông chờ, vòng tay luôn rộng mở.

Nước mắt Mẹ nhuốm cả màu máu đỏ,

Những xót xa cho con cái đấy thôi.

Những xót xa vì lửa ngục đời đời,

Vì hình phạt mà con phải chuốc lấy.

Nước mắt Mẹ còn chảy hoài chảy mãi,

Mà trong con sao chẳng biết quay về.

Lời Mẹ khuyên sao chẳng biết vâng nghe

Ôi lòng Mẹ! Một trái tim rướm lệ.

Amen