T3, 01 / 2019 5:50 Chiều | Đức Tin Jesus

Từ hơn 500 năm nay, theo truyền thống đã được ấn định, ngày 21 tháng 1 là ngày giáo hoàng chờ để đón hai người khách đặc biệt đến Dinh Tông Tòa.

Là trọng tâm của đạo công giáo, Vatican thường tiếp các nhân vật có ảnh hưởng chính trị, văn hóa hay tôn giáo quốc tế. Nhưng ngày 21 tháng 1, Quốc gia nhỏ bé này sẽ tiếp hai vị khách khiêm tốn. Theo truyền thống xưa cổ có từ thế kỷ thứ 3 của Giáo hội công giáo, hai con cừu vừa mới sinh được kết hoa hồng trắng đặt trong giỏ đem đến để giáo hoàng làm phép.

Con cừu, biểu tượng của Thánh Anê

Buổi lễ này được diện ra ở nhà nguyện Urbanô VIII, một nhà nguyện ở bên cạnh thư viện Dinh Tông Tòa, nơi giáo hoàng tiếp các vị khách lớn. Ngày này là ngày Thánh trinh nữ Anê tử đạo ở Rôma từ đầu thế kỷ thứ 4, và con cừu là biểu tượng. Chỉ mới 13 tuổi, Thánh Anê bị chém bằng gươm theo cách mà người ta giết cừu thời đó. Các con cừu vô tội này đặc biệt tượng trưng cho tín hữu Kitô, và chính Chúa Giêsu cũng là con chiên bị hiến tế.

Len để làm dây pallium cho các giám mục

Các con cừu, biểu tượng của Thánh Anê, được các cha Dòng Trappe nuôi ở Trois Fontaines, Rôma, hai con cừu nhỏ bé này được lựa vì len tuyền, màu trắng và được nuôi theo các luật lệ xưa cổ và chính xác. Len được dùng để làm dây cho các giám mục tương lai được phong trong năm. Dây pallium là dây mang ngoài áo lễ tượng trưng cho sự hiệp nhất của người đứng đầu Giáo hội địa phương với Đức Giáo hoàng. Chỉ cần chú ý trong các buổi lễ do các giám chức hay giáo hoàng cử hành là thấy dây len trắng này được mang ở cổ, có sáu thập giá đen được thêu bằng lụa đen – giáo hoàng thì bằng lụa đỏ -, tượng trưng cho các vết thương của Chúa Kitô.

Mỗi năm đến ngày lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô, hai thánh bổn mạng của thành phố Rôma, dây pallim được chính tay Đức Giáo hoàng trao cho các giám mục. Trước nghi thức trọng thể này, dây pallium được đặt gần mộ của giáo hoàng đầu tiên, ở Đền thờ Thánh Phêrô và đặt trong bình dưới hốc tường của bàn thờ Thánh Phêrô ngày 24 tháng 6, ngày lễ Thánh Gioan Tẩy Giả, một thánh bổn mạng khác của Rôma, dây pallium được để ở đây cho đến ngày 29, để “thấm đượm” quyền uy mà Chúa Kitô đã trao giao cho các tông đồ đầu tiên.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Bênêđictô XVI trong một lần làm phép cừu.

Đức Phanxicô làm phép cừu trong các năm trước.