T5, 05 / 2018 7:50 Chiều | Đức Tin Jesus

Trong 1 gia đình đông con:

– “Mẹ ơi ! Con muốn mua xe máy, mẹ mua cho con nhé !” -“Con muốn học anh văn !” -“Con muốn 1 cái váy mới !” -“Con cần 1 cái laptop mẹ à !”

– “Ừ, để mẹ lo”

20 năm sau:

– “Mẹ ơi! Con muốn làm chính trị gia, mẹ ủng hộ con nhé !” -“Con muốn học thạc sĩ, mẹ lo cho con nhé !” -“Con muốn làm ca sĩ !” -“Con muốn mở công ty điện tử !”

– “Ừ, để mẹ lo”

30 năm sau:

– “Mấy đứa có khỏe không ?” – “Con chuẩn bị đi họp rồi, mẹ sang nhà chú Ba chơi nha !”

-“Con sắp đi làm đồ án, mẹ sang nhà em Tư nha”

-“Con đi lưu diễn, mẹ sang nhà chú Út nha !” -“Con bận rộn rối trí lắm mẹ à ! Híc..”

– “Ừ, để mẹ tự lo…”

– st-