T7, 04 / 2018 11:39 Sáng | Đức Tin Jesus

Một ngày kia, tôi mơ gặp thấy Chúa và nói:

– Tiếc quá Chúa ơi ! Con chưa chia sẻ về tình yêu của Ngài cho mọi người nhiều được, giá mà con có cơ hội.

– Ta luôn cho con những cơ hội – Chúa trả lời

– Con đâu biết, sao Ngài không cho con hay.

– Ta bày tỏ cho con cách rõ ràng, nhưng con đã không lựa chọn.

– Ta cho con cơ hội đi chăm sóc, chia sẻ, nhưng con cảm thấy mệt.

– Thưa Chúa, con có ít thời gian quá – tôi trả lời

– 24h là đủ cho con, con à !

– Ta cho con thời gian để kinh nghiệm được sự bày tỏ của ta dành cho con, nhưng con chỉ xem phim và con thích nghe nhạc hơn là giành thời gian cho Ta.

– Ta cho con cơ hội nói chuyện với Ta, nhưng Ta đợi chẳng thấy con đâu, rồi Ta tự nhủ sáng mai chắc con sẽ muốn gặp Ta. Nhưng sáng con thức dậy và chẳng thể chào Ta được một câu nào.

– Khi thức dậy Ta ban cho con một ngày mới đầy cơ hội và nhiều điều tốt lành con quên cảm ơn Ta, Ta không trách, nhưng điều đầu tiên con nhớ đến và làm đó là ngồi trước cái máy tính hàng giờ.

– Con đã lấp thời gian Ta ban cho bằng quá nhiều việc vô ích.

– Hôm qua Ta cho con gặp một người, Ta muốn con chia sẻ về Ta nhưng con sợ hãi, im bặt, con chờ cơ hội cho đến khi người ấy đứng dậy và đi khỏi.

Các bạn ơi hãy nắm bắt cơ hội nhé, đừng để đến một lúc nào đó ngoảnh đầu lại bạn cảm thấy hối tiếc, chúng ta còn trẻ, còn tràn đầy sức lực và nhiệt huyết, bây giờ không là quá muộn để chúng ta nói rằng: “Nhấn nút khởi động lại”.

Sưu tầm