CN, 11 / 2017 11:28 Chiều | Đức Tin Jesus

Kinh mở đầu:

”Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha những Giọt Máu Châu Báu mà Chúa Giêsu đã đổ xuống; với tất cả những thương tích, những đau khổ, những công trạng của Ngài, hiệp cùng với các Thánh Lễ dâng lên toàn thế giới hôm nay, để cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục và sự hoán cải của những người tội lỗi. Amen.”

Rồi đọc 2 Kinh Lạy Cha, 2 Kinh Kính Mừng, và 2 Kinh Sáng Danh

Với những người tin tưởng và đọc trong ba năm, mỗi ngày 2 Kinh Lạy Cha, 2 Kinh Kính Mừng, 2 Kinh Sáng Danh, để suy tôn những giọt máu Ta đã đổ ra, Ta sẽ cho 5 Ơn sủng sau đây:

– Ơn toàn xá và chuyển cầu tội lỗi.
– Ðược thoát khỏi những khổ hình luyện ngục.
– Nếu người đó chết trước khi kết thúc đọc 3 năm, cũng được ơn ích giống như đã đọc xong 3 năm.
– Cái chết của người đó được xem như là cái chết đổ máu ra vì đức tin.
– Ta sẽ đến từ trời để đón linh hồn họ và bà con họ đến đời thứ tư.

Suy Ngẫm Sự Thương Khó Của Chúa Giêsu Kitô:

“Các con hãy biết rằng số quân dữ có vũ trang là 150; số người đi theo sau Ta khi Ta bị trói là 23; những người hành quyết của tòa án là 83; những cú đánh trên đầu là 150; nơi bụng là 108; những cái đá nơi vai là 80; ta bị dẫn và lôi đi bằng những lọn tóc 24 lần; bị khạc nhổ lên mặt 180 lần; bị đánh trên thân thể 6666 lần; đánh vào đầu 110 lần.

Ta đã bị xô đẩy thô bạo, và vào lúc 10 giờ bị kéo giật lên bằng tóc, bị đâm chích bằng những gai nhọn và bị kéo bằng râu, 23 lần; lãnh 20 vết thương trên đầu; gai của những mãnh vụn 72; mủi gai đâm trên đầu 110; mủi gai đau chết người trên trá n là 3. Sau đó Ta bị đánh đập và bị chế giễu mặc áo vua; thương tích nơi thân thể là 1000. Quân lính dẫn Ta đến Núi Sọ là 608; số người canh gát Ta là 3, và những người nhạo cười Ta là 1008; máu của Ta đã đổ là 28430 giọt.”

(Benedetta DAS.S., Ðức Giáo Hoàng Leo XIII H, Roma Ngày 5 thánh 4 năm 1890.)