T4, 12 / 2017 11:11 Sáng | Đức Tin Jesus

Mẹ Têrêsa ngạc nhiên thấy càng ngày càng tăng số những thiếu niên nam nữ con nhà giầu cũng như nhà nghèo nghiện xì ke…Mẹ gắng tìm hiểu nguyên nhân nào đã đưa đến nông nỗi này.

Mẹ đã tìm được câu trả lời: Khi chúng trở về nhà, thì không ai trong gia đình ở đó để đón tiếp chúng.

Con cái chúng ta cậy nhờ vào chúng ta trong mọi chuyện.- sức khỏe, của ăn, sự an toàn, sự nhận biết và yêu mến Chúa.

Với tất cả những điều đó, con cái tìm đến cha Mẹ với sự tin tưởng, hi vọng, mong mỏi.
Sự ràng buộc yếu kém trong gia đình là nguyên nhân gây ra vấn đề.

Mẹ nói:

– Yêu thương kẻ nghèo, nhưng trước hết phải yêu thương những người trong gia đình quý vị. Mẹ chia sẻ kinh nghiệm tại London, nước Anh, mang cho gia đình một sứ điệp.

Mẹ kể:

– Một đêm tôi đi xuống phố với các nữ tu. Tôi thấy một em trai tóc dài đang ngồi cạnh đường với những em khác. Tôi hỏi em:

– Sao em lại ở đây? Em không nên ở đây, em nên về nhà với cha Mẹ.

Em đó trả lời:

– Thưa Mẹ, nhiều lần con gắng trở về nhà, nhưng má con không nhận con. Mỗi lần con về, má con đuổi con đi, vì má con không thích con để tóc dài.

Tôi cho em một tô súp và miếng bánh kẹp thịt, rồi chúng tôi đi. Khi chúng tôi trở lại, chúng tôi thấy em nằm xõng xoài trên đất. Em hút quá lượng xì ke. Chúng tôi đưa em vào nhà thương.

Tôi không thể nghĩ rằng dù má em bận rộn chuyện này chuyện kia, nhưng đó là con của bà ta, không chấp nhận, không yêu thương, và chỉ muốn đuổi em đi ra ngoài nhà.

Tôi không giúp gì được, nhưng tôi tự nghĩ: Đây là đứa trẻ muốn về nhà, nhưng má nó không có giờ lo cho nó.. Đây là sự nghèo thật nghèo.

Đây là vấn đề tôi và các bạn phải làm cho thế giới tốt đẹp hơn.

( Những chuyện Mẹ Têrêsa kể )