CN, 02 / 2018 3:17 Chiều | Đức Tin Jesus

1. Con ơi, con thường tập trung suy nghĩ vào những điều không quan trọng. Con không suy gẫm về Cha một cách đúng đắn và cũng không chú ý đến nhu cầu quan trọng nhất của đời con. Chỉ sau vài phút suy tư ngắn ngủi con đã vội vã quay về những điều vô ích. Kết quả là ít khi con nhìn rõ được chính bản thân con và những hành vi của con. Con không hề biết giá trị đích thực của con như thế nào vì con không lưu ý đến những hoài bão, động lực thúc đẩy và mục đích của con. Con không thấy ảnh hưởng của rất nhiều lỗi lầm của con trong lòng vì tâm hồn con đã mù quá ng. Động cơ nội tâm thúc đẩy con thường do ích kỷ và sa đọa vì vậy, những hành động bên ngoài của con thường bất toàn và không vừa ý Cha. Hoa trái của một cuộc đời tốt đẹp phát sanh từ một tâm hồn trong sáng, nhưng một tâm hồn không lành mạnh chỉ có thể sanh ra một cuộc đời không lành mạnh mà thôi.

2. Hoạt động bề ngoài do sức mạnh nội tâm mà ra. Nếu con chỉ phục vụ Cha bằng những tuân giữ bề ngoài thì con không phải là môn đệ đích thực của Cha. Con phải để cái rìu sát vào gốc cây gây rối loạn cho con để sẵn sàng chặt bỏ nó đi. Con nên học cách kiểm soát bản tá nh ích kỷ của con thì sẽ được Bình An của Cha. Hàng ngày Cha vẫn ban ân sủng cho con đạt đến mục đích thần linh này. Con đừng tập trung quá nhiều vào sự yếu hèn của con. Đừng bao giờ ngừng cố gắng. Đối với Cha, không có gì là không làm được. Con nên thường xuyên hướng mắt nhìn Cha và hãy thành khẩn cố gắng vâng theo thánh ý Cha đi. Con sẽ thấy khó khăn của con dần dần tan biến.

3. Cho dù có cố gắng bao nhiêu thì con cũng sẽ không tránh khỏi lỗi lầm. Tuy nhiên, nếu con cương quyết ép buộc chính bản thân con phải cố gắng làm lại sau mỗi lần phạm lỗi thì dần dần con sẽ có khả năng phục vụ Cha dễ dàng hơn. Nếu mỗi năm con nhổ tận gốc rễ một tá nh xấu thôi thì con sẽ trở nên một con người toàn hảo. Tuy nhiên ngày nay, con người tưởng rằng khi họ bắt đầu hoán cải và không xấu hơn với thời gian là họ đã toàn hảo rồi!

CHÚNG TA CÙNG SUY GẪM:

Nhiều người công nhận là họ có khuyết điểm, nhưng khi có ai nêu lên một lỗi lầm nào cho họ thì lập tức họ chống đối để tỏ ra họ là người hoàn hảo. Họ nhất định không chịu nhìn thẳng vào bất cứ một lỗi lầm nào. Kết quả là họ không tiến được trên đường nhân đức. Để cải thiện đời sống của tôi thì bắt buộc tôi phải nhìn rõ và công nhận những điều sai trái của bản thân tôi. Từ đó tôi mới có thể sống một cuộc đời siêu nhiên tiến bộ và được đẹp lòng Chúa hơn.

CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN:

Lạy Cha, xin cho con đủ can đảm để đối diện với tội lỗi, đủ thành khẩn để nhìn nhận, và đủ sức mạnh để chống lại những tội lỗi của con. Hàng ngày con suy nghĩ về nhiều vấn đề nhưng đa số những điều con quan tâm đều không quan trọng và không bổ ích gì. Xin Cha ban cho con đủ sức mạnh và quảng đại để quyết tâm chống lại những lỗi lầm mà con biết rất rõ. Xin cho con đừng ích kỷ đến nỗi không cố gắng làm đẹp lòng Cha mỗi ngày vì không muốn ngừng phạm tội. Dù tội lỗi của con cứ tiếp diễn mãi thì con cũng sẽ mãi mãi cố gắng hết lòng để kiên quyết muốn trở nên hoàn hảo mỗi ngày một hơn. Cha đã dạy rằng nếu con cố gắng luôn mãi thì mỗi ngày con sẽ trở nên khá hơn một chút, tá nh ích kỷ của con sẽ bị tiêu diệt, và những lỗi lầm của con sẽ dần dần yếu đi và sẽ chết. Lạy Cha, con hoàn toàn lệ thuộc vào ánh sáng và sức mạnh của Cha để đương đầu với cuộc chiến hàng ngày, xin Cha thương xót và dẫn dắt chúng con. Amen.