T6, 03 / 2018 4:52 Chiều | Đức Tin Jesus

Cuộc đời nữ chân phước Maria Caterina Troiami (1813-1887) là lòng kính mến và tin tưởng vô bờ nơi sự bảo trợ của Thánh Cả Giuse. Chị hoàn toàn tín thác vào nơi sự trợ giúp của Thánh Cả Giuse. Chị âu yếm gọi Thánh Cả Giuse là Vị Giám Đốc Ngân Khố của con. Bởi vì, chị phó thác cho Thánh Cả Giuse tất cả mọi nhu cầu, mọi phát triển của Hội Dòng trên cả hai bình diện vật chất và thiêng liêng.

Ngày 24- 6 – 1850 năm ấy thủ đô Cairo bị một trận động đất kinh hoàng, làm rung động gieo chết chóc và tàn phá dinh thự nhà cửa. Trong cơn hỗn loạn các nữ tu trông thấy các bức tường của ngôi nhà mở ra. Mọi người hốt hoảng tìm đường chạy trốn.Trong cơn kinh hoàng, chỉ duy nhất. Mẹ Bề Trên Maria Caterina Troiami vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh. Mẹ vội vàng đi lấy các ảnh vảy Thánh Cả Giuse và đặt vào giữa các lằn nứt của các bức tường,và nói lớn tiếng với lòng tin tưởng và phó thác ” Thánh Cả Giuse biết rõ nơi đây, có các con cái sống dưới sự bảo trợ của Người ”

Khi các nhân viên chính quyền đến tận nơi để xem xét, và lượng định các thiệt hại do trận động đất gây ra, họ kinh ngạc khi nhìn thấy các bức tường bị nứt tự khép lại với các ảnh vảy Thánh Cả Giuse.

Phép lạ minh chứng Thánh Cả Giuse mau mắn đáp lại lòng phó thác của Mẹ Maria Caterina Troiami đã tin tưởng nơi sự bảo trợ của Ngài.

CẦU CÙNG THÁNH CẢ GIUSE TRONG CƠN GIAN NAN SẦU LO CỦA CUỘC SỐNG.

Là những kẻ khốn cùng, chúng con biết chạy đến cùng ai trong những cơn sầu lo nơi thung lũng nước mắt, nếu không phải chạy đến cùng Ngài. Đấng mà Hiền Thê Dấu Ái MARIA của Ngài đã trao phó mọi kho tàng châu báu, hầu Ngài gìn giữ để lo phần lợi ích cho chúng con.

Hãy đến cùng Phu Quân GIUSE của Mẹ- Đức MARIA nói với chúng con như thế và Người sẽ an ủi các con, và làm cho các con được sung sướng và hài lòng bằng cách thoa dịu cái khốn khổ đè nặng trên các con.

Vậy xin Thánh Cả Giuse thương xót chúng con, vì mối tình Ngài dành cho một Hiền Thê đáng trọng đáng yêu dường ấy.

( đọc một kinh Lạy Cha _ kinh Kính Mừng _ kinh Sáng Danh khi viếng Thánh Giuse)