T6, 06 / 2018 4:56 Chiều | Đức Tin Jesus

(Ngày 08.06.2018 Mừng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu- Lễ Trọng)

KHÔNG AI CÓ THỂ SỐNG MÀ KHÔNG CÓ TIM

KHÔNG AI CÓ THỂ SỐNG MÀ KHÔNG CÓ TÂM

Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI.

BÌNH AN chỉ đến cho người THIỆN TÂM.

​TẠI SAO TRA’I T,IM CHÚA LẠI Ở BÊN NGOÀI LỒNG NGỰC? ​

Một là để diễn tả Tột cùng Tình Yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài yêu họ đến cùng.

Hai là để diễn tả “Đối ngoại hữu kỳ tâm, đối nội vô tâm giả”. Người có trái tim ở bên ngoài, bên trong lại không có tim, ám chỉ người chỉ lo và yêu thương người khác mà không lo cho chính mình. Đó chính là đặc tính của Trái Tim Chúa.

Nhìn tượng Trái tim Chúa Giêsu, một người nói : “Có lẽ Chúa Giêsu là người duy nhất dám đưa trái tim bên trong của mình ra ngoài cho người ta thấy”.

Người thứ hai góp ý : “Ngài là người độc nhất trong lịch sử không cần che giấu gì về mình cả”. (Onward)

TÌNH YÊU GIÊSU- TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC

THÁNH TÂM GIÊSU- TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC

THÁNH TÂM- THÁNH TIM- TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC

THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

Thiên Chúa (quá) yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một (là Đức Giêsu Kitô) để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (Ga 3,16).

CÂU TRÊN LÀ MỘT TRONG NHỮNG CÂU KINH THÁNH HAY NHẤT- QUAN TRỌNG NHẤT- KINH ĐIỂN NHẤT. CHÚNG TA CÓ THỂ QUÊN NHIỀU CÂU NHƯNG XIN ĐỪNG QUÊN CÂU NÀY.

Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. (Ga 3,17)

THÁNH TÂM GIÊSU- TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC

Tình yêu đích thực là Tình Yêu Nhưng Không & Tự Hiến.

Tình yêu đích thực là Tình Yêu Trao Ban & Vô Vị Lợi.

Tình Yêu đích thực là Tình Yêu Hi Sinh & Rướm Máu.

Tình Yêu đích thực là Tình Yêu Thổn Thức & Chết cho người mình yêu.

Tình yêu đích thực là Tình Yêu Không So Đo Tính Toán.

Tình yêu đích thực là Tình Yêu sống cho nhau muôn đời.

Tình yêu đích thực là Tình Yêu không xét lỗi lầm người mình yêu.

Đó chính là TÌNH YÊU GIÊSU- TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC.

Tình Yêu đó đã đến thế gian & sinh ra làm người để đồng cam cộng khổ với kiếp người

Tình Yêu đó đã ban lời Hằng Sống- lời giải thoát khỏi xiềng xích & chữa lành các vết thương rỉ máu cả thể xác lẫn linh hồn người yêu

Tình Yêu đó đã hạ mình quỳ xuống rửa chân & tự hiến thành Thịt Máu để nuôi sống người yêu.

Tình Yêu đó đã chịu bao nỗi đắng cay, bị đánh đập, bị xỉ nhục, bị vác thập giá, bị đóng đanh & chết một cách tất tưởi vì người yêu

Tình Yêu đó đã chịu lưỡi đòng đâm thấu trái tim để lấy Máu & Nước từ cạnh sườn mà rửa sạch tội lỗi người yêu.

Tình Yêu đó đã hi sinh đến giọt máu cuối cùng vì người yêu

Tình Yêu đó đã sống lại vinh quang & lên Trời vinh hiển, để mở cửa Thiên đàng & dọn chỗ cho người yêu.

Tình Yêu đó đã sai Chúa Thánh Thần đến để ở với người yêu cho đến ngày tận thế.

Tình Yêu đó vẫn hiện diện với người yêu nơi nhà chầu- nơi Bí tích Thánh thể

TÌNH YÊU ĐÓ XÚC ĐỘNG NỒNG NÀN

TÌNH YÊU PHẢI ĐÁP TRẢ BẰNG TÌNH YÊU

TÌNH YÊU PHẢI NHẬN RA TÌNH YÊU

THÁNH TÂM GIÊSU- TỘT CÙNG CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

THÁNH TÂM GIÊSU- TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin UỐN lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa, xin cho chúng con luôn được nép mình vào Trái Tim Chúa & xin khắc ghi tên con vào Trái Tim Ngài. Amen.

Giuse Kích