T6, 01 / 2019 2:01 Sáng | Đức Tin Jesus

Khi nghe thánh Phanxicô Salêsiô khuyên giáo dân hãy sống thánh giữa đời, một giáo dân hỏi:

– “Thưa Đức Cha, chúng con ở đời, phải trang điểm, phải đi ăn tiệc, phải ăn mặc cho tử tế, thì làm thế nào mà nên thánh được?”.

Thánh nhân vui vẻ trả lời:

– “Trang điểm, tiệc tùng, sắc đẹp, những điều nầy, tự chúng, là tốt; chỉ có những gì chúng ta lạm dụng, mới thành xấu, thành tội.

Nét đặc biệt của người tín hữu chúng ta không phải là sự thui thủi cô độc một mình, sự yếm thế bi quan, hay là những điều kỳ dị trong cách ăn nét ở.

?Nét đặc biệt của người tín hữu chúng ta là sự thánh thiện, nghĩa là sự bằng an trong tâm hồn, sự vui lòng vâng theo thánh ý Chúa định, sự chịu đựng anh dũng các cơn đau khổ hồn xác, mĩm cười dẫu trong lúc chua xót, vui lòng làm việc bổn phận tử tế, luôn yêu thương mọi người và vui sống trong lời cầu nguyện “.

( Truyện đơn sơ về giáo lý và giáo dục )