T2, 01 / 2018 10:07 Sáng | Đức Tin Jesus
NicoGiovanni Doiy baptisim at Our Lady of Mercy in Westlake.

Hỏi: 

Xin cho con hỏi. Con có hai người bạn và dự định đến cuối năm thì đinh hôn. Nhưng lai có quan hệ trước hôn nhân. Vì thế cho con hỏi là bạn con có được rước lễ bình thường không ạ? Đó có phải là tội trọng hay không? Nếu đi xưng tội mà lại phát sinh quan hệ nữa thì không phải là tội trọng thêm nũa sao ạ?

Đáp:

Giáo huấn Công giáo dạy rằng: việc kết hợp thân xác giữa hai người nam nữ chỉ được thực hiện trong hôn nhân hợp pháp, Công Đồng Vaticanô II, đã khẳng định: “Tự bản chất, chính định chế hôn nhân và tình yêu vợ chồng qui hướng về việc sinh sản và giáo dục con cái như chóp đỉnh cao quý của hôn nhân. Như thế, bởi giao ước hôn nhân, người nam và người nữ “không còn là hai, nhưng là một xương thịt” (Mt 19,6), họ phục vụ và giúp đỡ lẫn nhau bằng sự kết hợp mật thiết trong con người và hành động, để cảm nghiệm và đạt đến sự hiệp nhất với nhau ngày càng trọn vẹn hơn. Sự hợp nhất thân xác, hành vi tự hiến của hai người cho nhau, cũng như lợi ích của con cái, đòi buộc đôi vợ chồng phải hoàn toàn trung tín và thúc đẩy họ kết hợp với nhau bất khả phân ly (Hiến chế “Vui mừng và Hy Vọng” số 48). Vì thế, hai người bạn của bạn ăn ở với nhau trước khi kết hôn là phạm tội. Tội đó được gọi là tội gian dâm. Giáo lý Công Giáo đã dạy: “Gian dâm là quan hệ xác thịt ngoài hôn nhân giữa một người nam và một người nữ còn tự do. Tội này trái nghịch cách nghiêm trọng với nhân phẩm và tính dục của con người, vốn tự nhiên quy hướng tới lợi ích của đôi phối ngẫu cũng như tới việc sinh sản và giáo dục con cái. Ngoài ra, gian dâm còn là một gương xấu nghiêm trọng, khi làm băng hoại giới trẻ”. (Sách GLHTCG số 2353).

Đó là một trọng tội và không được rước lễ. Nếu muốn rước lễ buộc phải đi xưng tội, và dĩ nhên để được tha tội đòi hỏi phải có lòng thống hối, dốc lòng chừa, tức là phải xa tránh dịp tội. Điều đó cũng có nghĩa là hai người bạn của bạn phải chấm dứt dịp đưa tới phạm tội gian dâm, tức là phải nhà ai người đó sống, không được sống chung với nhau cho tới khi thiết lập Bí tích hôn nhân, và cũng phải dứt khoát mọi hành vi quan hệ thân xác vói nhau cho tới khi có được đời sống chung hợp pháp theo luật định.

Thân ái