T7, 02 / 2018 6:24 Chiều | Đức Tin Jesus

LINH MỤC SỬA SOẠN TIẾN LÊN VỀ PHÍA BÀN THỜ

Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu

Lạy Ðấng Cứu Chuộc đáng tôn thờ! vì sự sợ hãi, lòng chá n ghét, nỗi lo buồn Chúa phải chịu lúc khởi đầu cuộc Thương Khó của Chúa, xin ban cho con biết sợ sự phán xét của Thiên Chúa, tránh xa sự khô khan, và thật lòng ăn năn các tội lỗi con (giục lòng ăn năn).

Lạy Cha Hằng Sống, xin đừng nhìn đến các lỗi phạm của con, nhưng hãy nhìn xem Con rất yêu dấu của Cha đang run sợ và hấp hối để xin cho con được ơn tha thứ.

Không phải các lý hình, các roi vọt và gai nhọn hành hạ Ngài, nhưng chỉ vì thấy trước các tội lỗi của loài người nhất là các tội lỗi của chính con.

TỪ NHẬP LỄ ÐẾN PHÚC ÂM
Chúa Giêsu tại Dinh Caipha

Hỡi Ðấng Cứu Chuộc đáng mến yêu của con! vì nổi đau khổ Chúa phải chịu do sự phản bội của Giuđa, các môn đệ bỏ trốn, và Phêrô người thủ lảnh chối Thầy, xin cho con được trung thành theo Chúa, nhiệt thành phục vụ Chúa cho đến hơi thở cuối cùng của đời con.

Vì sự xấu hổ Chúa phải chịu khi để lý hình trói lại như kẻ gian ác và dẫn tới trước mặt các quan tòa, xin kết hợp trí lòng con với Chúa : cho trí con được đức tin thật sống động, cho lòng con được nồng cháy lửa mến yêu.

Ôi Mẹ Maria! xin hãy suy niệm những phỉ nhổ, những mạ lỵ mà Chúa Giêsu cam chịu tại dinh Caipha và, xin vì công nghiệp của Người, cho con được lòng khiêm tốn thật sự để con đủ khả năng chịu đựng mọi sỉ nhục, mọi khinh khi mà người ta làm cho con.

TỪ PHÚC ÂM ÐẾN DÂNG LỄ

Chúa Giêsu bị dẫn đến Philatô

Ôi sự thinh lặng đáng kính thờ của Chúa Giêsu!, Chúa đã kết án nặng nề những lời oán trách than vãn của con khi con bị chỉ trích, tố cáo, vu oan! Con xin hứa từ nay về sau con sẽ bình tĩnh hơn, nhẫn nhục hơn mỗi khi thanh danh con bị xúc phạm.

Lạy Ðấng Cứu Chuộc đáng mến! vì những nhục mạ, chế diễu Chúa đã cam chịu tại Dinh Philatô và Dinh Hêrôđê; xin giúp con chiến thắng tính kiêu căng và thực hành sự khiêm tốn trọn vẹn. Amen.

«Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, xin làm cho lòng con trở nên giống Chúa »

TỪ DÂNG LỄ ÐẾN KINH TIỀN TỤNG

Chúa Giêsu chịu đánh đòn, chịu đội mão gai và bị nhạo báng

Ecco Homo (Này là Người)

Lạy Chúa Giêsu đáng tôn thờ! trong khi linh mục dâng bánh và rượu trên bàn thờ, con xin dâng lên Cha Hằng Sống thân xác Chúa bị đánh đòn và đầu Chúa bị đội vành gai. Nhờ Máu Châu Báu Chúa đổ ra lai lá ng, xin rửa sạch những điều bất chính của con. Xin cho con sức mạnh hầu thắng mọi cám dỗ của xác thịt, thế gian và ma quỉ, xin giúp con trung thành hiến dâng Chúa mọi tư tưởng của con, luôn cầm trí và thường xuyên ghi nhớ sự hiện diện thần tính của Chúa. Amen.

LÚC LINH MỤC RỬA TAY

Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy con bằng những công nghiệp vô cùng của Chúa. Con không muốn tự biện minh như Philatô, nhưng xin thú nhận con đã vô ơn đối với Chúa.

Con hết lòng khiêm nhượng xin Chúa thứ tha, và xin ban cho con tình yêu của Chúa và ơn bền đỗ cho đến cùng. Amen

<Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con>, <Lạy Trái Tim dịu hiền Mẹ Maria, xin hãy nên phần rỗi con>.

LÚC <ORATE FRATES> (Anh chị em hãy cầu nguyện)

ECCO HOMO (Này là Người)

Ôi Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa sẽ đến để phán xét con vào ngày tận thế. Ðể cho con khỏi bị kết án, Chúa đã để cho người Do Thái tố cáo và đòi lên án tử hình Chúa.

Vì lời phán quyết của Philatô lên án Chúa, xin tha thứ cho con khi con đến trước tòa Chúa. Xin cho con tìm thấy lòng từ bi của Chúa và được cứu rỗi.

<Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin đừng làm thẩm phán xét xử con, nhưng xin hãy là Ðấng Cứu Chuộc con>

TỪ KINH TIỀN TỤNG ÐẾN LÚC TRUYỀN PHÉP

Cuộc hành trình đến núi Calvê và chịu đóng đinh

Lạy Chúa đáng tôn thờ! sau khi Chúa bị kết án tử hình, người ta đã bắt Chúa vác thập giá, xin cho con được vác thập giá con đi theo Chúa như người xứ Xêrênê.

Chúa đã ngã xuống ba lần trên đường đi đến núi Calvê, xin giữ cho con khỏi mọi sa ngã trong cuộc hành trình của đời sống này. Xin thông ban cho con những tâm tình đầy ưu phiền của Mẹ Chúa và lòng trắc ẩn dịu dàng của bà Vêronica.

Xin hãy nói với lòng con như Chúa đã nói với người nữ thành Giêrusalem, xin giục lòng con biết kính sợ và mến yêu Chúa. Amen

(Khi linh mục đặc tay lên chén thánh, chúng ta hãy nghĩ đến Ðấng Cứu Chuộc bị lột trần trên Núi Calvê và dâng mình làm của tế lễ)

LÚC TRUYỀN PHÉP

Lạy Chúa Giêsu, Của Lễ Tế Cực Thánh! con thờ lạy Chúa, con là hư vô trước mặt Chúa. Cậy nhờ Mình Máu Chúa đổ ra mà thanh tẩy xác thịt và giác quan con.

Cậy nhờ vành gai độc ác Chúa đội mà ban cho trí khôn con một lòng tin mạnh mẽ, một tâm hồn lắng động sâu xa hơn, liên tục hơn. Cậy nhờ vô vàn vết thương của Chúa mà đánh động lòng con yêu mến Chúa, xin cho con luôn sẵn sàng đón nhận ơn Chúa và luôn luôn vâng theo Thánh Ý Chúa. Amen.

<Lạy Cha Hằng Sống, con xin dâng lên Cha Máu Cực Thánh của Chúa Giêsu Kitô để đền tạ các tội lỗi con và cầu xin những ơn cần thiết cho Hội Thánh>

SAU KHI TRUYỀN PHÉP

Chúa Giêsu trên Thập Giá

Hỡi Ðấng Cứu Chuộc con! con xin hiệp thông với tâm tình của Mẹ Thánh Chúa, đang nức nở đau thương dưới chân Thập Giá. Chúa đã cầu nguyện cho kẻ thù nghịch; xin hãy thứ tha mọi tội lỗi con. Xin nhận con làm bạn hữu của Chúa như Chúa đã tiếp nhận người trộm lành thống hối ăn năn. Con xin thống hối cùng ông ta và trong tâm tình của viên đội trưởng, con xin thưa với Chúa rằng : <Thưa Ngài, Ngài đúng thật là Con Thiên Chúa>. Con hoàn toàn thuộc về Chúa, Chúa đã cứu con khỏi hỏa ngục, Chúa đã mở cho con cửa Thiên Ðàng, và đã hứa cho con muôn vàn ân phúc nếu con cầu khẩn đến lòng nhân từ của Chúa. Xin cho con biết không ngừng kêu cầu Chúa.

Hỡi Người Bạn trung tín nhất trong số các bạn hữu, hỡi người anh dịu dàng nhất trong số các người anh em, hỡi người thầy dễ thương nhất trong số các người thầy!

Vì sự đau đớn Chúa đã chịu nơi hai chân, tay và toàn thân Chúa, xin ban cho con tâm hồn sám hối và hãm mình ép xác.

Vì dấm chua người ta đã cho Chúa nếm trên Thập Giá, xin làm cho con gớm ghét các thú vui giác quan, trái với luật Chúa.

Vì cơn hấp hối dữ dằn và cái chết đau đớn của Chúa, xin giúp con trong giờ lâm chung, con ước mong được trút hơi thở cuối cùng trong lúc đang nghĩ tới những đau khổ của Chúa, trong khi đọc lời nguyện khiêm tốn này :

– Giêsu, Maria, Giuse, con xin dâng lòng con, trí con và sự sống con cho ba Ðấng.

– Giêsu, Maria, Giuse, xin ba Ðấng giúp con trong giờ hấp hối lâm chung.

– Giêsu, Maria, Giuse, xin cho con được chết bình yên trong tay ba Ðấng. Amen.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, vì nổi cay đắng Chúa chịu trên Thập Giá, nhất là lúc linh hồn Chúa rời khỏi thân xác cực thánh, xin thương xót linh hồn con khi lià khỏi đời này.

Lạy Mẹ Maria! vì lưỡi gươm đau đớn đã đâm thâu lòng Mẹ khi Con yêu dấu của Mẹ trút hơi thở sau cùng trên Thập Giá, xin cứu giúp linh hồn tội lỗi của con khi đi vào cõi đời đời.

LÚC CHỊU LỄ

Lạy Ðức Mẹ Sầu Bi! Mẹ có nhớ không lưỡi gươm đã thâu qua lòng Mẹ khi người ta giao cho Mẹ thân xác còn đẩm máu của Chúa Giêsu được hạ khỏi Thập Giá.

Vì sự đau khổ khôn tả ấy, con cầu xin Mẹ hãy chuẩn bị cho tâm hồn con để được kết hợp chặt chẻ với Con yêu dấu Mẹ.

Lạy Ðấng Cứu Chuộc đáng tôn thờ! con tin Chúa đang hiện diện thật trong Bí Tích Thánh Thể. Con tin rằng hình bánh và chén rượu chứa đựng Mình Cực Sạch, Máu Cực Châu Báu của Chúa, linh hồn và thiên tính của Chúa.

Con không xứng đáng rước Chúa, nhưng những nhu cầu khẩn thiết của linh hồn con thôi thúc con phải kết hợp với Chúa; hầu tìm được nơi Chúa ánh sáng, sức mạnh và sự che chở. Vì vậy xin hãy đến với con, như một vị lương y đầy lòng bác ái nhất, đến với con bệnh ngặt nghèo nhất.

Xin Chúa hãy đến xoá tan bóng tối và chửa lành những vết thương trong linh hồn con đồng thời ban cho con một sức khỏe hoàn hảo.

Nguyện xin ơn Chúa ở lại trong con, và ban cho con một đức tin ngày thêm mạnh mẽ, lòng trông cậy ngày càng vững bền cùng xin Chúa hãy làm sống lại trong con tinh thần cầu nguyện; và luôn biết chu toàn bổn phận của con.
Con dốc lòng chạy đến cùng Chúa trong ngày hôm nay, hướng mọi ý nguyện, mọi ước muốn của con theo Thánh Ý Chúa. Amen.

LỜI NGUYỆN CUỐI CÙNG

Hỡi Chúa Giêsu, đã chịu mai tá ng để rồi sau ba ngày sẽ sống lại, xin vì Chúa đã chịu chết và chịu mai tá ng, con nguyện sẽ tinh luyện tâm tình con bằng cách xa lá nh thế gian, xác thịt và tội lỗi. Xin cho con yêu mến đời sống ẩn dật và tỉnh mịch cùng được lòng can đảm làm đẹp lòng Chúa trong mọi việc làm của con. Amen.

(Chúng ta hãy cúi đầu nhận phép lành của linh mục, một lòng như các môn đệ đã nhận phép lành của Ðấng Cứu Chuộc trước khi Ngài lên trời vinh viễn. Hãy xin Chúa ban Thánh Thần của Ngài cho chúng ta)

LỜI NGUYỆN TẠ ƠN

Lạy Chúa, con cám đội ơn Chúa đã cho phép con được tham dự Lễ Tế của Chúa trên bàn thờ. Xin ban cho con được rút tiả từ nơi Thánh Lễ này những kết quả bổ ích nhất cho con. Con xin hứa sẽ canh chừng bản thân con, nhất là những khuyết điểm chính của con.

Xin cho con đức khiêm nhường, lòng bác ái đối với tha nhân; lại thông ban cho con lòng yêu mến và khả năng chu toàn các bổn phận hằng ngày nhờ năng chạy đến cùng Chúa và Mẹ Cực Thánh Chúa. Amen.

Lạy Thánh Giuse là mẫu gương và là quan thày của những kẻ yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cầu cho chúng con. Amen.