T3, 05 / 2018 8:25 Chiều | Đức Tin Jesus

Dưới đây là những lời khuyên của Thánh Louis de Monfort được trích từ sách ‘Bí Mật Kinh Mân Côi’ do Cao Tấn Tĩnh dịch. Những phương cách này giúp chúng ta nhận được những ơn phúc Đức Mẹ đã hứa ban cho những ai siêng năng lần hạt Mân Côi cách sốt sắng.

Cách lần chuỗi mân côi đơn giản nhất
Cách lần chuỗi mân côi đơn giản nhất

1.KHÔNG MẮC TỘI TRỌNG

“…Không phải dài dòng kinh kệ, mà là nguyện cầu một cách nhiệt tâm mới là điều làm đẹp lòng Thiên Chúa và đánh động được lòng của Ngài. Chỉ cần đọc một kinh Kính Mừng cách xứng đáng mà thôi thì còn hơn là đọc chẳng ra làm sao cả một tràng 15 chục kinh. Hầu hết người Công giáo đọc kinh Mân Côi hoặc đủ 15 ngắm hay 5 ngắm, ít nhất là mấy chục kinh. Thế mà tại sao lại có ít người bỏ đàng tội lỗi để đi đường nhân đức trọn lành? Chắc hẳn là vì họ đã không đọc kinh Mân Côi cách xứng đáng. Đây cũng là một dịp tốt để chúng ta nghĩ lại cách chúng ta cầu nguyện, nếu chúng ta thực sự muốn làm hài lòng Thiên Chúa và trở nên thánh thiện hơn. Để có lợi khi đọc kinh Mân Côi, người ta cần phải ở trong Ơn Nghĩa Chúa, hay tối thiểu cũng phải có lòng hoàn toàn muốn từ bỏ mọi tội trọng…”.

2. ĐỌC MỘT CÁCH CUNG KÍNH

“…Tôi xin thêm là kinh Mân Côi phải được đọc một cách cung kính nữa. Như thế có nghĩa là kinh Mân Côi phải được đọc, cung kính bao nhiêu có thể, bằng cách qùi gối, hai tay chắp lại lần chuỗi Mân Côi. Tuy nhiên, đối với bệnh nhân, dĩ nhiên nằm đọc ở trên giường hay nếu đang di chuyển, họ có thể vừa đi vừa đọc, và nếu cơn bệnh không cho phép qùi gối, họ có thể ngồi hay đứng mà đọc. Cũng có thể đọc Kinh Mân Côi ngay khi làm việc, nếu phận sự hằng ngày giữ chân người ta ở tại công việc, vì công việc tay chân không luôn luôn gây trở ngại cho khẩu nguyện…”

3. SUY NIỆM.

“…Khi qúi bạn xin Chúa Thánh Linh giúp qúi bạn cầu nguyện cho nên, qúi bạn hãy tự đặt mình trước sự hiện diện của Chúa trong chốc lát, rồi hãy dâng những chục kinh theo cách thức mà tôi sẽ chỉ cho qúi bạn say này. Trước khi bắt đầu mỗi chục kinh, hãy thinh lặng đôi chút, và hãy chiêm ngắm mầu nhiệm mà qúi bạn sắp sửa kính nhớ trong chục kinh đó. Hãy luôn luôn nhớ xin Chúa Toàn Năng, vì mầu nhiệm này và nhờ lời cầu bầu của Thánh Mẫu, một trong những nhân đức nổi bật nhất của mầu nhiệm ấy hay một trong những nhân đức mà qúi bạn cần đặc biệt… “

4. CẦN XIN ƠN RÕ RÀNG

“..Cẩn thận tránh hai điều nguy hiểm mà hầu hết người ta gặp phải khi đọc kinh Mân Côi. Điều thứ nhất là không cầu xin ơn gì cả, do đó, khi có được hỏi về ý chỉ kinh Mân Côi họ không biết đằng nào trả lời. Bởi thế, khi đọc kinh Mân Côi, hãy nhớ xin một ơn đặc biệt nào đó. Hãy xin Thiên Chúa giúp mình vun trồng một trong những nhân đức lớn của Kitô giáo hay khắc chế được một trongnhững tội lỗi của mình… “

5. KHÔNG ĐỌC CHIẾU LỆ – VÔ LỄ – BẤT KÍNH.

“….Điều lầm lạc lớn thứ hai mà nhiều người mắc phải khi đọc kinh Mân Côi, đó là không có chủ ý gì hơn ngoài chủ ý đọc cho xong nhanh bao nhiêu có thể! Điều này xảy ra là vì nhiều người trong chúng ta coi kinh Mân Côi như một gánh nặng, mà nếu không đọc thì càng nặng nề hơn, đặc biệt là nó đè nặng lên lương tâm của chúng ta, vì chúng ta đã hứa đọc thường xuyên hay đã được dạy đọc như một việc thống hối, ngược lại với ý muốn của chúng ta một cách nào đó…

Sưu tầm – cách lần chuỗi mân côi đơn giản nhất