T3, 02 / 2018 10:33 Chiều | Đức Tin Jesus

PHÉP LẠ

Truyền ký về các thánh ẩn tu trong sa mạc thời tiên khởi có kể lại mẩu chuyện như sau:

Một người đàn ông nọ nghe đồn về rất nhiều phép lạ do một bậc chân tu thực hiện, nhưng người đàn ông này không chấp nhận bất cứ một lời đồn đãi nào. Ông chỉ tin những gì ông thấy tận mắt và nghe tận tai mà thôi. Thế là ông lên đường vượt qua không biết bao nhiêu trắc trở để diện kiến cho bằng được vị chân tu. Ðến nơi, trước khi để gặp được vị chân tu, ông gọi một người đệ tử đến và tra hỏi:

Thầy của anh đã làm được tất cả bao nhiêu phép lạ rồi?

Người đệ tử trả lời:

Không thể đếm xuể được. Trong xứ của ông, người ta xem là phép lạ mỗi khi Thiên Chúa làm theo ý muốn của con người. Còn ở đây thì trái lại: Chúng tôi coi là một phép lạ mỗi khi con người thực thi thánh ý của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Kitô Phục Sinh.

Xin cho ánh sáng của Chúa hướng dẫn tâm tư, suy nghĩ và hành động của chúng con, để trong tất cả mọi sự, chúng con luôn sống theo thánh ý Chúa và như thế cảm nhận được phép lạ tình yêu của Chúa trong từng phút giây của cuộc sống.

Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày

Radio Veritas Asia