CN, 01 / 2018 2:25 Chiều | Đức Tin Jesus

Hỏi:

Kính thưa cha, cho con hỏi vấn đề này, khi các bạn trẻ đến với nhau, giữa nam và nữ, thì khó tránh khỏi những rung động của trái tim, nên có lẽ sẽ xảy ra những chuyện như ôm nhau, hôn nhau. Vậy những điều đó có phạm vào điều răn thứ 6 không vậy cha. Hai người không có quan hệ với nhau, chỉ có những tình cảm như vậy với nhau, vì điều đó có phạm tội không vậy cha, và đó là tội trọng, hay tội nhẹ, xin cha giải thích dùm con, con xin cám ơn cha.

Đáp:

Tình yêu là một mầu nhiệm, không ai có thể giải thích được hết những lý lẽ, những hiện tượng xảy ra giữa những người yêu thương nhau. Là những người tín hữu chúng ta biết rằng “Tất cả mọi người đã được Thánh tẩy đều được kêu gọi giữ đức khiết tịnh. Người Kitô hữu ‘đã mặc lấy Chúa Kitô’ (Gl 3:27), khuôn mẫu của mọi sự khiết tịnh.  Tất cả mọi tín hữu đều được kêu gọi sống cuộc đời khiết tịnh theo bậc sống của mình.  Khi lãnh nhận phép Rửa tội, người Kitô đã cam kết hướng dẫn các cảm xúc của mình trong sự khiết tịnh” (GLCG 2348). Khi hai người nam nữ gần nhau, có cảm tình với nhau tự nhiên thích biểu lộ tình cảm của mình qua những lời nói, cử chỉ, nụ hôn, sự đụng chạm… Là người tín hữu có trách nhiệm, chúng ta phải ý thức trách nhiệm và giới hạn quyền lợi của mình. Tội phạm tới giới răn Thứ Sáu là cố ý cố tình ước muốn hay tìm hưởng một thú vui sắc dục hỗn loạn.  Thú vui sắc dục bị coi là hỗn loạn khi người ta tìm cách hưởng nó ngoài mục đích hôn nhân (sinh sản con cái và kết hợp).

Ba yếu tố xác định tính cách luân lý của một hành vi nhân linh:

1.      Chính hành vi cụ thể mà đương sự chọn;

2.      Chủ ý của của đương sự khi thực thi điều đó;

3.      Hoàn cảnh chung quanh hành vi được thực hiện.

Chính việc hôn, ôm không phải tự nó là hành vi tội lỗi, nhưng có thể trở thành tội khi có chủ ý xấu.  Có những hình thức ôm hôn dễ dàng dẫn đến những ước muốn tội lỗi mỗi người tự biết và phải tự chịu trách nhiệm kiềm chế.  Ngoài ra tính cách luân lý của những hành vi này còn tùy hoàn cảnh, bậc sống của đương sự nữa (giới tu trì, người đã có gia đình, những người độc thân…).

Do đó, nếu những cử chỉ biểu lộ tình cảm mà có chủ ý tìm đến thú vui sắc dục ngoài hôn nhân thì là điều xúc phạm tới Giới răn Thứ Sáu. Nói chung thì những tội phạm tới giới răn Chúa một cách ý thức đầy đủ là tội trọng.  Nhưng những yếu tố liên quan (không biết đủ hay muốn đủ) và những hoàn cảnh chung quang sự việc có thể làm giảm khinh tính cách qui trách.