T7, 04 / 2018 12:33 Chiều | Đức Tin Jesus

Trong bài giảng của thánh lễ được cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta vào sáng thứ Sáu 27/4/2018, Đức Thánh Cha Phanxicô xác tín rằng thiên đàng là nơi vui mừng vĩnh cửu trong một cuộc gặp gỡ thân tình mặt đối mặt với Chúa Giêsu, chứ không nhàm chán như một số người mường tưởng.

Đức Thánh Cha suy tư về cuộc hành trình trần gian đang tiến về thiên quốc, nơi chúng ta sẽ được chan hòa niềm vui gặp gỡ mặt đối mặt với Chúa Giêsu.

Đức Thánh Cha đã rút ra suy tư này từ Bài đọc thứ nhất được trích từ sách Công Vụ Tông Đồ, trong đó có bài phát biểu của thánh Phaolô trong hội đường tại Antioch ở Pisidia.

Thánh Phaolô nói với người Do Thái rằng những người Giê-ru-sa-lem và những người lãnh đạo tôn giáo của họ không nhận ra Chúa Giêsu, nên đã lên án chết cho Ngài. Nhưng Ngài đã sống lại từ cõi chết.

Dấn bước theo lời hứa của Thiên Chúa Trời trong lòng chúng ta

Đức Thánh Cha Phanxicô nói thánh Phaolô đã cho sự sống lại của Chúa Giêsu là một việc làm thực hiện Lời hứa của Chúa Cha. Ngài nói rằng dân của Chúa đã ghi khắc lời hứa này trong lòng họ và ý thức được địa vị của họ là “những người được chọn”. Đức Thánh Cha nói tiếp, ngay cả khi họ không trung thành, “dân của Chúa luôn tin tưởng vào lời hứa của Chúa, bởi vì họ biết Thiên Chúa luôn thành tín với lời Người.”

“Chúng ta cũng đang đi trên con đường ấy. Khi tự hỏi chúng ta đang hướng về đâu, chúng ta trả lời: ‘Hướng về trời!” “Vậy trời là gì?” Có thể chúng ta không có câu trả lời xác thực! Chúng ta cũng không biết cách nào tốt nhất để giảng giải về thiên đàng. Thường thì chúng ta hình dung một thiên đường trừu tượng và xa xôi… Và một số người nghĩ rằng: “Thiên đàng sẽ nhàm chán nếu cứ ở đó mãi mãi?” Không! Đó không phải là thiên đàng. Chúng ta đang tiến bước trên con đường hướng tới một cuộc gặp gỡ: cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa Giêsu. Thiên đàng là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. ”

Chúa Giêsu chuyển cầu cho chúng ta

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng chúng ta phải xác tín ý tưởng này: “Tôi đang hành trình trong cuộc hành trình tìm gặp Chúa Giêsu.” Cuộc gặp mặt này sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc viên mãn”.

“Nhưng Chúa Giêsu làm gì trong thời gian chờ đợi này?” Đức Thánh Cha tự vấn mỗi người tham dự lễ. Như Phúc âm Thánh Gioan đã hé lộ, Chúa Giêsu đang hoạt động trong chúng ta và chuyển cầu cho chúng ta.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại những lời của Chúa Giêsu nói trong Bữa Tiệc Ly, khi Ngài hứa cùng Phêrô rằng Ngài sẽ cầu nguyện cho ông.

“Mỗi người chúng ta phải nói:“ Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho tôi, hoạt động để chuẩn bị cho tôi một nơi. ”Ngài trung tín. Ngài làm như vậy bởi vì Ngài đã hứa với các môn sinh của Ngài. Thiên đàng là cuộc gặp gỡ này, cuộc gặp gỡ với Chúa, Đấng đã đi trước để chuẩn bị một chỗ cho mỗi người chúng ta. Điều này làm tăng thêm niềm tin yêu của chúng ta. ”

Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô nói Chúa Giêsu là linh mục chuyển cầu cho chúng ta đến tận cùng thế mạt.

“Xin Chúa ban cho chúng ta ý thức đó khi tiến bước trên đường của niềm tin yêu hy vọng vào lời hứa của Chúa. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng để nhìn lên trên trời và xác tín: ‘Chúa đang cầu nguyện cho tôi’. ”