T2, 01 / 2019 9:58 Chiều | Đức Tin Jesus

Từ ngày kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ Fatima hiện ra, nhiều nước khắp Âu châu và thế giới tổ chức các buổi lần chuỗi để đáp ứng lời kêu gọi lần hạt của Mẹ Maria chúng ta.

Ngày 13 tháng 10 – 2018, lúc 15pm, nước Bỉ đáp ứng lời kêu gọi này và sẽ tổ chức lần chuỗi dọc biên giới. Sự tham dự sẽ được cụ thể hóa bằng cách lần chuỗi Mân côi, hoặc dọc theo đường biên giới, hoặc dọc theo bãi biển, hoặc bất cứ đâu trong nước, hay ở nước ngoài nhưng với ý chỉ Lần chuỗi Mân côi dọc theo Biên giới.

Người Bỉ sẽ đặc biệt cầu nguyện xin Đức Mẹ ban ơn, tái sinh lại đời sống đức tin ở Bỉ, xây dựng một nền văn hóa của sự sống, xin cho kẻ có tội ăn năn trở lại, xin bình an tâm hồn cho mọi người thuộc mọi dân tộc và quốc gia, xin ơn hiệp nhất trong Giáo hội Chúa Kitô. Chuỗi Mân Côi là sáng kiến hòa bình mạnh nhất!

Hội đồng giám mục Bỉ cho biết, hồng y Josef De Kesel, thuộc tòa giáo phận Malines-Bruxelles khuyến khích việc lần chuỗi này, đáp lời kêu gọi của hồng y Robert Sarah trong lần họp năm nay ở Bruxelles:

“Xin anh chị em kiên định trong đức tin của mình! Xin anh chị em đừng để mình bị nhận chìm trong thế giới ngày nay. Hãy ở trong thế giới, nhưng không thuộc về thế giới. Chúng ta phải hướng thế giới về Chúa. Xin anh chị em đừng xấu hổ về Giáo hội. Thức tỉnh đức tin chúng ta, sự nâng đỡ của đức tin chúng ta cho những ai bị bách hại” (Hồng y Robert Sarah, Notre-Dame de Stockel, tháng 2 – 2018).

Marta An Nguyễn dịch

Kính mừng Maria đầy ân phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phước lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.