T3, 10 / 2017 11:57 Chiều | Đức Tin Jesus

Đã nợ thì phải trả. Đó là lẽ công bình, nhưng có những thứ trả được, và có những những thứ không thể trả được. Thiên Chúa là Đấng công bình. Sự bách hại, máu và cái chết của các ngôn sứ và những người ngay chính không thể đổ ra rồi mất đi cách vô ích. Chính Thiên Chúa sẽ xét xử và thực thi công bình cho họ.

Nợ máu Chúa không tha, nhưng hãy còn nhớ mãi,

tiếng những người nghèo khổ, Chúa chẳng quên bao giờ” (Tv 9,13).

Nợ máu phải trả bằng máu.

Những nhà đấu tranh cho dân chủ và công lý, những giáo dân các tỉnh Miền trung, và mới đây là giáo dân xứ Song Ngọc, Giáo phận Vinh, đi khiếu kiện đòi công bằng, bênh vực quyền được sống và quyền lợi của những người nghèo khổ một cách hợp hiến, cũng đang bị bách hại như vậy. Những tưởng mọi chuyện rồi sẽ chìm vào quên lãng, không còn ai nhớ đến những thiệt hại họ phải chịu, ngay cả những kẻ gây ra cho họ những bất công, những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần.

Nhưng không, chính Đức Giêsu đã nói: “Sẽ bị đòi nợ máu của các tiên tri đã đổ ra, kể từ máu của Abel cho đến máu của Giacaria.Phải, Ta bảo các ngươi, dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu” (Lc 11,51).

Nợ máu phải trả bằng máu. Đó là lẽ công bằng, nhưng ai trả nợ và cách trả nợ thế nào thì lại khác hẳn với những gì người ta thường nghĩ.

Vì chính Đức Giêsu, trong tư cách là Con Thiên Chúa làm người đã là nạn nhân của những bất công và sự thù ghét của con người. Người đã trả thay cho những kẻ bách hại Người, bằng dòng máu của Người, đến giọt cuối cùng (x.Rm 5,10)

Những dòng máu chảy từ thân xác Đức Giêsu đã không lên tiếng đòi nợ máu, trái lại còn hóa giải món nợ máu, không những cho những kẻ đang giết hại mình, mà còn cho tất cả những kẻ đã và đang gây ra những cuộc đổ máu trên thế giới, vì đó là dòng máu chảy ra vì tình yêu và vâng phục đối với Chúa Cha, để phá tan vòng luẩn quẩn của lòng oán hận và sự  thù ghét, Đức Giêsu cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ giết hại Người (Lc 23,34).

Cái chết vì tình yêu và vì vâng phục của Đức Giêsu trên Thập Giá vẫn tiếp tục nói suốt hơn 2000 năm qua. Nói với những người tin lẫn với người không tin. Nói với những người bàng quan lẫn với những người hôm nay đang nhẫn tâm vung cánh tay trút bạo tàn xuống đồng loại mình. Nói về sự cao cả của tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại.

Khó khăn lắm mới vượt qua được lòng thù hận của mình đối với những kẻ đang đắc chí hò reo trong việc hành hạ mình. Những người tín hữu cần cầu xin ơn Chúa đến với mình, để với lòng tin vào sự chết cứu độ của Đức Giêsu, họ cũng phó thác mọi sự cho sự quan phòng của Thiên Chúa và trở nên “lời tha thứ” nói cho những kẻ đang xúc phạm và bách hại mình.