T7, 03 / 2018 3:58 Chiều | Đức Tin Jesus

Chúng con xin dâng những sự khó chúng con phải chịu để cùng Mẹ thông phần với Chúa Jesus trên con đường Thập giá

Chúng con xin tôn kính nỗi đau của Mẹ vì nỗi đau ấy được diễm phúc thông phần với Mầu nhiệm tử nạn của Con Thiên Chúa làm người.

Xin Mẹ giúp chúng con trong mùa Chay Thánh biết suy niệm những mầu nhiệm đau thương của Con Mẹ và những nỗi thống khổ của Mẹ để chúng con biết ăn năn hối cải làm việc lành phúc đức để đền bù những tội lỗi của chúng con _Amen

Leena xin kính chúc Anh Chị Em và gia đình ngày cuối tuần vui vẻ bình an trong tình yêu thương của Chúa và Mẹ Maria