T4, 01 / 2019 3:23 Chiều | Đức Tin Jesus

Có những phụ nữ làm việc cho các cơ quan xã hội, lại thường muốn giúp đỡ Mẹ Têrêsa.

Một bà nói:

– Thưa Mẹ, chúng tôi cũng làm việc xã hội như Mẹ, nhưng chúng tôi muốn giúp Mẹ.

Mẹ Têrêsa muốn họ giúp, nhưng cũng muốn họ hiểu bản chất công việc phục vụ của Mẹ.

Mẹ nói:

– Một tâm hồn trong sạch sẽ thấy Thiên Chúa. Chúng ta phải thấy Thiên Chúa trong mỗi người. Điều này chính Chúa Giêsu đã dạy:

“Hãy thương mến nhau, là thương mến Ta, điều nhỏ mọn đó, con đã làm cho Ta”.

Chúng tôi không phải là những nhân viên xã hội, chúng tôi đã làm những công việc xã hội dưới mắt của một số người, nhưng chúng tôi làm việc đó cho Chúa Giêsu.

Rồi Mẹ giải thích thêm:

– Một hôm, một trong các Sơ chúng tôi thấy một người nằm ngoài đường, Sơ đã đỡ ông ta lên, da ông còn rụng trên lối đi. Sơ đem ông về nhà chúng tôi và mất nhiều giờ săn sóc

ông, mình ông đầy những dòi rúc rỉa. Sau 2,3 giờ ông chết miệng nở nụ cười tuyệt vời trên khuôn mặt tươi tỉnh.

Tôi hỏi Sơ:

– Sơ thấy thế nào khi đụng vào người ông ta? Khi Sơ đụng vào da thịt của ông?

– Thưa Mẹ, chưa bao giờ con cảm thấy sự hiện diện của Chúa Kitô như thế.

Thật vậy, chắc chắn con đã đụng vào thân thể Chúa.

Xuanha.net